Den som väljer terror, den väljer bort Sverige

Låt oss hoppas att domen står sig hela vägen. Vi behöver ett rättsväsende som har förmåga att döma vårt samhälles fiender till kännbara straff.

Sverige 14 mars 2021 06:14
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tingsrätten i Lund dömde tidigare i veckan ett kvinna för grov egenmäktighet med barn till fängelse i tre år. Domen är viktig även utanför de anhörigas krets. Här sätter nämligen en svensk domstol ned en viktig fot när det gäller terror. Kvinnan tog 2014 sin då tvåårige son till ett IS-kontrollerat område i Syrien. Där stannade de i flera år. Det kom att dröja ända till i slutet av 2020 innan hon återvände till Sverige. Vid ankomsten till Arlanda greps hon omedelbart. Lunds Tingsrätt berättar i ett pressmeddelande om brottets förlopp och händelser: "Det var i augusti 2014 som den nu 31-åriga kvinnan reste från Landskrona med sin då drygt tvåårige son. Hon hade sagt till barnets pappa att hon och sonen skulle åka på semester till Turkiet, vilket han gått med på. När de kommit till Turkiet fortsatte dock resan över gränsen till Syrien och in på IS-kontrollerat område, där barnet och kvinnan blev kvar fram till slutet av år 2017."

Tingsrätten "tror inte på kvinnans uppgifter om att hon var okunnig om läget i det av IS nyss utropade kalifatet. Man anser att åklagaren bevisa att kvinnan måste ha varit väl medveten om det krig som pågick i området och den våldsbejakande miljö som fanns i IS territorium."

Och som sagt; viktigast av allt är att tingsrätten i sin dom slår fast att: "Eftersom undanhållandet varade under lång tid och hon förde barnet till ett område där det pågick krig och en miljö präglad av IS våldsbejakande ideologi anser tingsrätten att brottet ska rubriceras som grovt."

Det har milt sagt varit trögt i portgången för Sverige när det kommer till terrorpolitiken. Det var länge helt lagligt att lämna Sverige (och att återvända) för att tjänstgöra för brutala terrorband som IS som har som främsta mål att tillintetgöra de liberala friheter och livsstilar som kännetecknar västliga demokratier. Rekordmånga unga män och kvinnor som själva och/eller deras familjer givits uppehålltillstånd i Sverige valde alltså att tacka för kaffet genom att ge sig ut och kriga för Sveriges undergång. I stort sett allt med dessa terrorresor var lagligt i Sverige: arrangera resor, finansiera resor, propagera för resor. Efter en trög start har rättsstaten nu börjat röra på sig. Flera nya lager finns på plats men få har prövats. Domen i Lunds tingsrätt pekar ut att kvinnan förde barnen till en terrormiljö som det som avgör att brottet ska rubriceras som grovt. Låt oss hoppas att domen står sig hela vägen. Vi behöver ett rättsväsende som har förmåga att döma vårt samhälles fiender till kännbara straff. 

Profilbild Widar AnderssonWidar Andersson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Norrköping

"Om du inte upprepar det kastar jag dig genom fönstret"

Norrköping

Höll sin fågel i för trång bur

Norrköping

Norrköpingsbo fick spriten beslagtagen

Brott & Straff

Sju nya nätdroger narkotikaklassas

Brott & Straff

Hyresgäster ska få bättre skydd

Visa fler