Brottsoffer och vittnen behöver mer och bättre stöd

Östergötland 22 februari 2021 08:32
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Brottsofferjourens främsta syfte är att se till att alla brottsoffer, anhöriga och vittnen i Sverige erbjuds ett skyndsamt, likvärdigt och högkvalitativt stöd. I mer än 30 år har vår organisation genom personlig kontakt med stödsökande över hela landet fått en fördjupad kunskap om brottsoffers behov och situation samt om brister i samhällets skyddsnät och på olika områden inom rättsväsendet. Brottsofferjouren ger stöd till över 70 000 brottsutsatta varje år. Vi anser att Förundersökningskungörelsen ska förtydligas kring polisens skyldigheter gentemot de som anmält eller bevittnat brott. Polisen ska på ett effektivt sätt se till att alla brottsoffer och vittnen får information om brottsofferstödsverksamheten. Det finns behov av ett närmare samarbete och regelbundet informationsutbyte mellan polisen och Brottsofferjouren i syfte att hitta bättre och effektivare metoder för förmedling av ärenden som både minskar den administrativa bördan för polisen och förkortar tiden mellan anmälan och stödkontakt för brottsoffret.

Vidare anser vi att Förundersökningskungörelsen ska kompletteras så att även vittnen får information av polisen och erbjuds kontakt med stödverksamhet redan vid den första kontakten med polisen. Att bevittna ett brott kan nämligen vara omtumlande eller till och med traumatiskt, oavsett om man ska vittna i domstol eller inte. Tidig kontakt med stödorganisationer gör att vittnen får tydlig information. Trygga och välinformerade vittnen underlättar all straffrättslig handläggning och bidrar till en ökad rättssäkerhet.

 

 

Kent Fernström Ordförande Brottsofferjouren Östergötland

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Östergötland

Känd influencer hittades blodig i Östergötland – polisen utreder grovt brott

Östergötland

Kidnappade influencern misstänks nu själv för brott

Östergötland

Vändningen efter kidnappningen: Utreds nu som falsklarm

Vård

Hot och våld mot vårdpersonal ökar

Trafikbrott

Så många fastnade i fartkontrollerna förra veckan

Visa fler