Våren är härlig - och besvärlig

Våren är en härlig tid. Men besvärlig när det gäller luftkvalitén på bland annat Östra Promenaden. I måndags överstegs gränsvärdena för hur smutsig luften får vara på Norrköpings gator. Och det är bara början.

- April brukar vara den värsta månaden på året, säger Daniel Andersson på kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

16 mars 2011 03:00

Kommunen har tre mätstationer placerade på några av de värst utsatta gatorna; Östra Promenaden, Packhusgatan och Kungsgatan.

I samband med att vårvärmen torkar gatorna brukar nivåerna av skadliga partiklar i luften raka i höjden, när trafiken river runt i gruset och asfaltresterna från vintermånaderna.

I måndags rapporterade två mätstationer att nivån av skadliga partiklar överskridit det maximala dygnsmedelvärdet som är tillåtet.

Det var andra gången i år som gränsvärdet överstigits. Gränsvärdet är 50 mikrogram per kubikmeter luft. Detta gränsvärde får enligt reglerna överskridas högst 35 dygn per år.

- På Packhusgatan var dygnsmedelvärdet 70 i måndags och på Östra Promenaden snäppet under 70, säger Daniel Andersson.

När trafiken är som tätast på morgonen och kvällen är dock nivåerna av skadliga partiklar mycket högre.

- Då kan det gå upp till 500 mikrogram enstaka timmar, säger Daniel Andersson.

Är det skadligt att vistas på gatan då?

- Nej, det farliga för människor är långtidsexponering. Det är därför vi får överskrida dygnsmedelvärdet upp till 35 dygn per år, säger Daniel Andersson.

Han berättar att den hårdare asfaltbeläggning som lades på Östra Promenaden 2008 bidragit till att få ner nivåerna av skadliga partiklar.

- När vi började med mätningarna överskred vi gränsvärdena ungefär 55 dygn per år. Nu är vi nere i 15 till 20 dygn per år.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!