Arbetslösheten 9,3 procent i Norrköping

Arbetslösheten i Norrköping var i januari 9,3 procent, vilket motsvarar ca 7 740 personer. Trots att det är 120 färre än motsvarande månad året innan är det ändå högre än i länet och i Sverige som helhet. Arbetslösheten i Östergötland är 7,9 procent och i hela Sverige 6,8 procent.

17 februari 2011 03:00

Medan andelen i öppen arbetslöshet i Norrköping har minskat, har antalet personer i program med aktivitetsstöd ökat.

Tittar man bara på unga i åldrarna 18-24 år var arbetslösheten bland dem 13,3 procent i Norrköping. Det är 120 fler än i januari förra året. Det visar färsk statistik från Arbetsförmedlingen.

Över snittet
Norrköping ligger fortsatt över snittet både i Östergötland och hela Sverige, konstaterar oppositionsrådet Mathias Sundin (FP).

- Det är ett problem som har bitit sig fast väldigt länge, både arbetslösheten och de dåliga resultaten i nian i skolan. Det är de två riktigt stora problemen i Norrköping, säger Mathias Sundin.

- På många sätt är det en stad med en väldig framtidstro, där det händer mycket, men just här är det en grupp vad gäller arbetslöshet som hamnat i ett rejält utanförskap, under en lång tid.

Varför ligger vi så högt i Norrköping?

- Det ena är de dåliga resultaten i skolan som vi haft en lång tid. Det gör att ungdomarna har svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det andra är en eftersläpning av kriserna tidigare, på 90-talet, med t ex Ericssons nedläggning. Många har fortfarande inte kommit tillbaka till arbete, utan man plöjer runt i olika åtgärder, säger Mathias Sundin.

- Utbildning för de människorna är en del som är viktig, men det har man ju provat nu i 10-15 år, så uppenbarligen är det inte den enda lösningen. Grundlösningen är att det måste skapas betydligt fler jobb i Norrköping. Vi måste ha ett bättre företagsklimat, säger Mathias Sundin.

En ödesfråga
Kommunalrådet Lars Stjernkvist (S) hade igår inte hunnit se den nya statistiken.

- När vi tittat på statistik tidigare har gapet mellan Norrköping och riket minskat något de sista fem åren, men vi ligger fortfarande högre. Det som gör att vi ligger högre är framför allt att vi har en större grupp som är långtidsarbetslös, säger Lars Stjernkvist.

Pendla
- Vi måste stimulera näringslivet och förbättra utbildningen. Det handlar både om grundskola och att höja utbildningsnivån bland vuxna. Det finns en väldigt stark koppling mellan utbildningsnivå och arbetslöshet.

En ödesfråga i Norrköping är också enligt honom möjligheterna att pendla till andra städer.

- De kommuner som haft stor ut- och inpendling har en bättre arbetsmarknad. Norrköping har inte ökat sin pendling på samma sätt. Ett av skälen är besvärliga tågförbindelser. Det är krångligt att pendla. Sprider det sig nu till Östgötatrafiken är det inte alls bra, säger Lars Stjernkvist.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Susanna Beskow Norgren