Marvikens kraftverk på Vikbolandet läggs ned

De oljeeldade reservkraftverken i Stenungsund och Marviken läggs ned. Vattenfall gör bedömningen att kraftverken inte är konkurrenskraftiga i framtiden.

3 december 2009 08:30

 

Sidoverksamheterna kommer att vara kvar och bemannas av personal från verken.

 

- Vi avslutar de aktiviteter som pågår på Vattenfalls reservkraftverk i Stenungsund block 1 och 2 och Marviken och lägger block 3 och 4 i Stenungsund i malpåse igen. Blocken togs ur malpåse 2003, säger Erland Christensen, chef Vattenfall Heat Nordic.

 

Oljelager
Vid anläggningen i Stenungsund bedrivs även sidoverksamheter som bland annat hamn, vattenförsörjning och oljelager.

 

Vid anläggningen i Marviken har Vattenfall ett åtagande att driva avloppsverksamhet för fastigheter i närheten. Dessa verksamheter kommer att fortsätta. Antal anställda är 26 vid kraftverket i Stenungsund och sex personer vid kraftverket i Marviken.

 

Hur många av de anställda som kommer att bemanna sidoverksamheterna ses över och blir klart i januari.

 

Vad kommer att hända med Marvikens jättestora byggnad?

 

- Det har vi inte tagit något beslut om än, säger Erik von Hofsten, presschef Vattenfall Norden. Men ett strategiskt beslut om själva byggnadens framtid, beräknas Vattenfalls ledning ta framöver.

 

- Och någon mer igångsättning av driften av Marviken lär inte vara aktuell. Senast Marviken var i drift var för tre år sedan och det var säkerligen sista gången som det skedde på Marviken.

 

Behovet minskar
Behovet av anläggningar för reservkraft minskar nu i takt med att förnybar elproduktion byggs ut i landet.

 

Varken Stenungsund eller Marviken kom med i Svenska Kraftnäts upphandling av effektreserven i årets upphandling 2009/2010.

 

Marviken kom inte heller med i föregående års upphandling.

 

Förnybar el
Svenska Kraftnät har enligt lag ansvar för att en effektreserv om högst 2000 MW finns tillgänglig. Elanvändningen i Norden har under det senaste året fallit med ungefär 30 TWh i volym till följd av den ekonomiska nedgången.

 

Samtidigt tillkommer betydande ny elproduktionskapacitet i Norden. Framför allt handlar det om förnybar elproduktion, men även om finsk kärnkraft.

 

- Vattenfall gör bedömningen att våra fossileldade kraftverk, med den starka nordiska kraftbalans vi får, inte kommer med i Svenska Kraftnäts effektreserv i framtiden. Därför fattar vi beslutet att avveckla vår elproduktion i Stenungsund och Marviken, fastslår Erland Christensen.

 

De oljeeldade kondenskraftverken i Stenungsund med fyra block och ett block i Marviken togs i drift perioden 1960-1969 respektive 1974.

 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Sören Boström