Ållonö sålt till Kimstadsbo

Ållonö slott i Östra Stenby på Vikbolandet är sålt.

 

Ny ägare är Anders Svärdvik, 36, från Kimstad, som nyligen köpt slottet med anor från 1600-talet.

 

- Jag ska använda slottet som privatbostad, säger Anders Svärdvik till Folkbladet.

16 januari 2008 03:00
Han bor i Kimstad och är grundare och huvudägare av företaget Kilsta Metall i Vimmerby, där han också arbetar som produktionschef.

 

Just nu rustas slottet upp, eftersom det stått obebott i ett antal år och är i stort renoveringsbehov. Bland annat håller de stora fönstren på att renoveras och många hantverkare är engagerade den slottsrenoveringen.

 

Inget byggnadsminne
Exakt hur mycket Anders Svärdvik betalt för slottet vill han inte uppge:

 

- Men köpeskillingen lär landa på drygt 20 miljoner kronor, säger han.

 

Länsantikvarie Bengt Häger i Linköping, är underrättad om slottsförsäljningen och säger så här om den pågående renoveringen:

 

- Konstigt nog har Ållonö slott inte blivit klassat som byggnadsminne, men däremot handlar det förstås om en värdefull kulturmiljö, som man måste vara aktsam om.

 

Enligt uppgift planerar nye ägaren att bygga ett nytt garage bredvid slottet, något som bygglovsarkitekt Mats Alenljung på Norrköpings kommuns bygglovskontor, kommenterar så här:

 

- Det är visserligen inte byggförbud på marken runt Ållonö slott, men den är klassad som riksintresse för kulturmiljövård, det vill säga högsta möjliga klassen för kulturmiljövård.

 

Värdefull miljö
Men det är inte omöjligt för en ny ägare att få bygga ett nytt garage i anslutning till slottet?

 

- I princip inte, utan om vi får in en sådan bygglovsförfrågan, kommer vi att se vad det är för sorts byggnad som ägaren vill uppföra och hur den passar in i den värdefull miljö som finns runt Ållonö slott. Men i ett sådant här fall, skulle vi absolut kontakta både Bengt Häger och även stadsantikvarie Ann-Charlotte Hertz för utlåtanden, säger Mats Alenljung.

 

Slottet har anor från 1300-talet, men sitt nuvarande utseende fick slottet på 1670-talet, då Gustaf Kurck, riksråd och generalguvernör ägde slottet. Det kom att bli ett av svenska högbarockens mest fullödiga konstverk och numera är slottet känt som "den rosa gräddbakelsen".

 

Ållonö är ett slott vid Bråvikens södra strand i Östra Stenby i Norrköpings kommun.

 

Egendomen har fullständig historia från 1300-talets andra hälft fram till idag. Slottet med tillhörande byggnader avstyckades 1980 från Ållonö Säteri och ligger i en vacker lantbruksmiljö på en 144.000 m2 parktomt i anslutning till Bråviken.

 

Ållonö Slott har ägts av många kända familjer, bland annat Griphuvud, Gera, Kurck, Liliehök, Oxenstierna, Hamilton, Sperling och Flach. Det var familjen Flach som återförde Ållonö till sitt ursprungliga skick under åren 1905-1913.

 

Slottet är två våningar högt med källare. Boytan uppgår till cirka 1.140 m2 och källarvåningens yta är cirka 290 m2.

 

I anslutning till huvudbyggnaden finns två flygelbyggnader om cirka 170 m2 vardera som uppfördes under åren 1905-1913 och som innehåller bostadslägenheter

 

På fastigheten finns dessutom en kuskbostad om cirka 155 m2, som är sammanbyggt med stallet om cirka 200 m2 och ett växthus om cirka 200 m2 och en paviljong.

 

Sedan början av 1980-talet är fastigheten Ållonö säteri avstyckad och merparten av marken runt slottet tillhör säteriet, som sedan 1984 ägs av lantmästare Roy Erichsén.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!