Arbetsmiljöverket riktar kritik mot häktet

Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion av häktet Kronoberg och Nationella transportenheten i Norrköping.

Arbetsmiljöfrågor 24 mars 2020 16:00

 Uppdagade brister leder nu till att verket kräver att arbetsmiljöarbetet förbättras. Om så inte sker riskerar verksamheten föreläggande eller förbud.

Den 20 januari 2020 inträffade två allvarliga händelser i er utbildningsverksamhet av kriminalvårdare vid så kallade nödvärnspass och lagabefogenhetspass. 

Vid inspektionen som gjordes den 28 februari 2020 så framkom att det inte tillräckligt utretts bakomliggande faktorer till händelserna och dokumenterat dessa och därmed inte heller tagit fram förebyggande åtgärder.

 

Arbetsmiljöverket kräver att skriftliga rutiner ska uppdateras, som innebär att ni utan dröjsmål anmäler allvarliga olycksfall och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Av rutinen ska det framgå att arbetsgivaren är ansvarig för anmälan.

När det gäller Kompetenscentrum Stockholm har man även där hittat brister och Arbetsmiljöverket skriver i sin rapport att det vid inspektionen framkom att de inte undersökt arbetsmiljöförhållandena i utbildningsverksamhet avseende fysiska, organisatoriska och sociala faktorer och bedömt riskerna för ohälsa och olycksfall.

 

Om inte bristerna och riskerna åtgärdas kan Arbetsmiljöverket komma att besluta om ett föreläggande eller förbud, som innebär att den som beslutet gäller ska genomföra en viss åtgärd. Ett föreläggande kan förenas med vite vilket betyder att den som inte följer förbudet kan tvingas betala en summa pengar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ämnen du kan följa