Annonssamarbete med Norrköpings kommun

Så kan du göra en insats för samhället – ”Fler gode män behövs”

Gudbjörg Gudjonsdottir har varit god man sedan 1990-talet och rekommenderar alla att göra en insats för samhället: ”Det handlar om medmänsklighet”. I Norrköping finns ett behov av fler gode män.

Native 16 januari 2023 01:00
Detta är ett annonssamarbete.

De som på grund av olika anledningar inte kan ta hand om sina egna vardagsuppgifter, som till exempel att betala räkningar, kan ha stor nytta av en hjälpande hand. 

Som god man är ditt uppdrag att komma överens med huvudmannen om vad du kan hjälpa till med beroende på personens behov inom godmanskapets tre delar. De tre delarna består av att bevaka rätt, förvalta egendom och att sörja för person. I vissa fall är personen inte i behov av alla tre delar. 

undefined
"Jag försöker få folk att förstå att det inte är svårt".

– Det finns väldigt många som är ensamma. Alla har inte anhöriga på samma ort eller i skick för att kunna hjälpa till. Därför är det viktigt att det finns gode män som kan ställa upp, säger Gudbjörg. 

Som god man finns det många saker du kan göra. Gudbjörg berättar att hon till exempel brukar hjälpa till med vårdkontakter, ha kontakt med anhöriga och betala räkningar.

– Att det finns någon som bevakar ens intressen är viktigt för att inte få bekymmer. Det är lätt att man som gammal eller sjuk missar viktiga brev eller slarvar bort papper. I många fall hamnar räkningarna annars hos Kronofogden och det vill jag aldrig ska hända. Vi behöver fler gode män för att se till att ingen hamnar i skuldfällan, säger Gudbjörg.

Hon fortsätter:

– I vissa fall vill inte huvudmannen ha besöken för social stimulans utan de vill bara få stöd gällande sin ekonomi, och då räcker det så. Man ska aldrig tvinga sig på och det jag vill understryka - att det inte är den gode mannen som bestämmer. Alla beslut ska fattas gemensamt. Vi ska tillsammans lösa de problem som har uppstått eller som eventuellt kommer att uppstå. 

– Ett tips är att gå med i Norrköpings Godman och Förvaltar Förening, där kan man få rådgivning och ansvarsförsäkring.

För Gudbjörg handlar godmanskap om medmänsklighet. De som ställer upp och hjälper personer i behov gör en stor insats för samhället.

– Jag har också lärt mig mycket om vårt samhälle och om vården genom att vara god man. Det är viktigt att ha ett samarbete med hemtjänsten. Vi arbetar ju för samma sak - att värna om personen och att personen ska ha det så bra som möjligt. 

undefined
"Godmanskap handlar om medmänsklighet", säger Gudbjörg.

Den som funderar på att bli god man kan ansöka här.

– Vi har mer tid än vad vi tror, men om du känner att tiden inte räcker till så kan du kanske ta hand om en person. Jag försöker få folk att förstå att det inte är svårt. Det kanske är lättare att skicka i väg hundra kronor till en hjälporganisation, men arbetet som god man är minst lika viktigt.

Den här annonsen är producerad av en kommersiell skribent. Den är alltså inte skriven av någon av våra journalister på Folkbladet.