Ygeman ska inte göra våld på sanningen

När det gäller teknik och naturlagar ska man hålla sig till fakta

Skärblacka 21 februari 2021 08:50
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det var en bedrövelse att höra energiminister Andres Ygeman svara på vissa enkla frågor om el och kapacitet i programmet ”30 minuter” för någon veckan sedan. Jag har hela mitt liv varit verksam i energisektorn.

El produceras och förbrukas i samma ögonblick och med en storlek som varierar över dygnet och över året. Produktionen måste kunna varieras i enlighet med behovet och därför behövs baslast (hos oss kärnkraftverk som går stadigt), reglerbar kraft (hos oss vattenkraft)) och därtill spetslast (exempelvis gasturbiner) vid kortvariga energitoppar när annan kraft inte räcker till. Så var det tidigare fram till 80-talet då de förnybara energislagen började byggas ut. Nu har vi mycket av dessa beroende på kraftiga stimulansåtgärder och den produktionen varierar med väder, tid på dygnet oh årstid och har inget att göra med vad vi vill ha eller behöver vid en viss tidpunkt. Den förnybara produktionen ger i nuläge över en stor del av året så mycket el, att vi kan exportera vad vi inte behöver till våra grannländer upp till den nivå som kablarna till dem tillåter. Vid underskott i vår egen produktion importerar vi vad som behövs och så långt kablarna tillåter. Importen baseras i huvudsak på förbränning av kol  (kallas fulel), vilket Ygeman helst vill hålla tyst om. När det därtill är som mest kritiskt blir det på vissa håll svårt att få fram elen på grund av flaskproppar i ledningssystemen. Vi saknar helt enkelt produktionsenheter som Barsebäck 1 och 2 som politiskt avvecklats i förtid och nu också helt nyligen Ringhals 1 tagits ur drift men av ekonomiska skäl.

När import av ”fulel” kom på tal kontrade ministern med att vi över året totalt är nettoexportör på grund av förnybar el. Allt för att förvilla begreppen för medborgarna och ett agerande jag höggradigt ogillar vare sig det gäller företrädare för mitt eget parti eller från andra partier. När det gäller teknik och naturlagar ska man hålla sig till fakta och tala sanning. Inte mumla eller hyckla. Att vi kan producera mer el än vad vi behöver över stora delar av året är bra, utan problemet är att vi vid toppbelastning (kallt och mörkt) inte kan förse alla konsumenter med el.

Så därför uppmanas tills nu hymlande ”högdjur” att från och med nästa gång de ställs framför kameran eller mikrofonen att tala klartext och säga hur det verkligen förhåller sig enligt andan i det ovanstående sagda.

 

 

Sonny Gynnhammar (S)

Ämnen du kan följa