Klarspråk om hur utvecklingen ska vändas

Ökad Jämlikhet. Den klassiska parollen kan mycket väl bli Socialdemokraternas valslogan.

Sverige 15 juli 2022 14:00
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det är uppenbart hur partiledaren och statsministern Magdalena Andersson börjat tala klarspråk om vad som bör göras åt de allt större klassklyftorna i Sverige.
Mycket av svaret på vad S valmanifest kommer att innehålla kan man nog finna i en underlagsrapport från partiets arbetsgrupp ”För fördelningspolitik för jämlikhet och rättvisa” som Magdalena Andersson lett.
Där slår arbetsgruppen fast att Sverige är det OECD-land där inkomstskillnaderna ökat mest från 1980 till idag. De rika har blivit fler och mycket rikare, antalet fattiga har fördubblats de senaste 25 åren.
Det är en oacceptabel utveckling för ett parti som säger sig ha jämlikhet som bärande idé. Därför lägger arbetsgruppen fram en rad förslag för att vända utvecklingen.
En kapitalskatt för de rikaste ska införas. Det ska bli svårare för företagare att omvandla arbetsinkomster till inkomster av kapital och därmed sänka skatten. Ett tak för hur högt aktievärde som kan placeras i ISK bör införas. Räntebidragen ska successivt trappas ner och bankskatten fördubblas. Sjuka och arbetslösa ska betala samma skatt som förvärvsarbetande. Taket för RUT bör sänkas.
I den andra ändan ska pensionerna höjas så att målet att pensionen ska vara 70 procent av slutlönen inklusive tjänstepension uppnås. Pensionstillägget för låga pensioner ska förstärkas. Garantipensionen ska följa inkomstutvecklingen, taket i bostadstillägget ska också följa prisutvecklingen.
Det ska bli lättare att kvalificera sig till a-kassan. Målet ska vara att 70 procent av löntagarna får 80 av inkomsten vid arbetslöshet. Ersättningen ska följa löneutvecklingen. Taket i sjukpenningen ska höjas och på sikt ska samma formel som för a-kassan gälla. Tak och garantinivån i sjuk- och aktivitetsersättningen ska höjas och sedan indexeras med löneutvecklingen. Sjukförsäkringen för långtidssjukskrivna ska förbättras. Barnbidrag och underhållsstöd ska höjas och indexeras. 
Arbetsmarknadsutbildningen ska utökas. Omläggningen av Arbetsförmedlingen ska utvärderas. Invandrare ska kunna visa på viss kvalitet i boende för att få ersättning, exempelvis boendeyta per person. Den oreglerade arbetskraftsinvandringen ska stoppas.
Kommunsektorn ska få höjda statsbidrag som indexeras. Antagningen till skolan ska vara gemensam där kötid inte spelar någon roll.
Det ska bli spännande att se hur mycket partiledningen slutligen törs ta med i Socialdemokraternas Valmanifest.  

Anders Jonsson

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa