Förundrad över den ineffektivitet som råder

Ibland blir man uppriktigt förvånad. Jag trodde jag skulle hamna i fullspäckat väntrum, kötiderna är ju enorma. Men inte, handläggningen skulle gott och väl ha klarat av dubbelt, kanske tre gånger så många ärenden.

Norrköping 28 juni 2022 06:59
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nej, jag har inte varit på akuten eller vårdcentralen. Jag hade äntligen fått tid för att få ett nytt pass och det var hur lugnt som helst dit jag kom.
Det började med att vi i mars skulle tillbringa en vecka i Antibes. Svettig i handflatorna konstaterade jag att mitt pass räckte precis för att åka dit. Jag gick naturligtvis in direkt på nätet för att boka tid för ett nytt.
Igår förmiddag, efter tre månader, var det äntligen dags. Tid 9.20 och jag åker två och en halv mil för att finna en i princip tom passexpedition hos polisen.

Man får boka in sig tidigast 20 minuter före den bokade tiden, vilket jag gör. Exakt klockan 9.00 knappar jag in mitt bokningsnummer och får omedelbart komma till en handläggare som dessförinnan suttit utan att ha något att göra.
Själva handläggningen tar högst fem minuter.
Slutsats: Den passexpedition jag bevistade kunde ha tagit emot dubbelt, ja förmodligen tre gånger så många personer.
Det är inte utan att man blir lite förundrad över den ineffektivitet som råder. Särskilt som den högsta polisledningen utfärdat det som kallas ”en nationell särskild händelse” för att korta ner kötiderna.
När den särskilda nationella händelsen utfärdades förklarade rikspolischef Anders Thornberg i ett pressmeddelande att hanteringen därmed skulle styras nationellt från ett ställe. Det skulle innebära en kraftigare ledning och styrning som Thornberg skulle följa dagligen. Det märktes inte på den passexpedition jag var igår.
Polisen tar till särskilda händelser när det sker något oförutsett som polisverksamheten inte är anpassad för. Att många inte ansökt om nya pass under pandemin och att det därför uppstått köer när folk vill ut och resa igen kan mycket väl vara en sådan händelse.
Men då borde man beta av köerna så effektivt det bara går. Särskilt som den särskilda händelsen tar resurser från polisens vanliga verksamhet som att utreda mindre brott.
Den nya nationella polisorganisationen kritiseras från många håll. Den lokala närvaron har minskat och det verkar överhuvudtaget spretigt. Missnöjda poliser hittar andra jobb och det är svårt att rekrytera nya. Polisen borde kunna koncentrera sig på sitt kärnuppdrag, att bekämpa brottsligheten. 
En åtgärd i rätt riktning vore att låta någon annan ta hand om passhanteringen. Förslagsvis Skatteverket. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Cecilia Lundholm Pålsson: Sommaren har som vanligt gått för fort

Sommaren har som vanligt gått för fort

Allmänheten får åka med i skolbussar i pilotprojekt

Allmänheten får åka med i skolbussar i pilotprojekt

Stephan Andersson: Det är nu möjligt att vara lite eljest i smyg.

Det är nu möjligt att vara lite eljest i smyg.
Brott

Fyra nya fängelser ska minska platsbristen

Fyra nya fängelser ska minska platsbristen

Gränser flyttas i den gamla byn vid sjön

Gränser flyttas i den gamla byn vid sjön
Visa fler