Vi skjuter idag eftersom vi sköt i går

Gängkriminaliteten och skjutvapenvåldet har exploderat i Sverige under de senaste åren.

Krönika 21 februari 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hur detta har kunnat gå till i ett av världens rikaste, minst våldsamma och mest jämlika länder; det är förstås en brännande fråga i politiken. På söndagskvällen (19 februari) tog sig SVT: s Agenda an en återkommande förklaring till eländet. Redaktionen lät justitieminister Gunnar Strömmer förhålla sig till påståenden om att det är "rika partyknarkares sug efter droger" som håller igång gängkrigen och mördandet ute i de fattiga förorterna. Självklart finns det en sådan dimension. Bruk och försäljning av narkotika är ju illegalt i Sverige. Vilket betyder att den svarta marknaden står för det mesta av logistiken och affärerna. Smuggling och försäljning av illegala droger utgör en del av intäkterna för de kriminella gängen. Det är inte orimligt att tänka sig att några av dem som skjutits ihjäl under åren har mist livet på grund av gurgel i samband med narkotikaaffärer. 

2019 gjorde dåvarande statsministern Stefan Löfven ett utspel i samma riktning som anslaget i söndagskvällens Agenda. Han och S ville gärna flytta fokus från invandring och till överklassmissbrukare i frågan om det dödliga våldets drivkrafter och orsaker. Som sagt; det finns en sådan dimension. Men den ska inte överdrivas. SVT: s egen undersökning av vilka det är som köper narkotika visar tydligt att köparna i huvudsak har det lika knapert som säljarna. Många som brukar droger säljer också droger. Drogmissbruk är på det stora hela en rätt så sorglig och glåmigt grå del av verkligheterna. Som Gunnar Strömmer sa i Agenda så är nog "klasskampsförklaringen" lite bräcklig.Inget talar väl heller för att den svenska narkotikamarknaden skulle ha växt så enormt mycket mer än i andra länder; där man kan räkna gängmorden på ena handens fingrar? 

Men det gäller att ha ett brett perspektiv. "Invandring" är också en bräcklig förklaring. Det finns ju inget som säger att just invandrare ska ägna sig åt dödligt skjutvapenvåld. Men självklart har den mycket omfattande utomeuropeiska invandringen till Sverige orsakat stora sociala problem som har påverkat gängkriminaliteten. Vår ineffektiva rättsstat - endast runt en fjärdedel av de många hundra gängmorden har lett till att de skyldiga har dömts och låsts in - har naturligtvis också inverkan på den kriminella tillväxten. Sist men inte minst spelar förstås gängkriminalitetens omfattning stor roll: Vi skjuter idag eftersom vi sköt i går." Kort sagt: Den som på allvar vill få stopp på våldsutbrottet behöver ett öppet sinne, ett brett program, mod och ett uthålligt sittfläsk. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa