Vi behöver mer sund misstänksamhet mot korruption

Linda H Staaf är en rak och rättfram polis. Av det där slaget som skapar tillit. Som står stadigt på marken.

Krönika 19 november 2022 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Som utifrån sin breda utbildningsbakgrund och vida erfarenheter - civilekonom, juristutbildad i USA, suttit ting i tingsrätter, kört långtradare och flugit flygplan - står lugn och trygg när det blåser.

På fredagsmorgonen hade jag möjlighet att lyssna på henne när hon medverkade på "Frukostmöte På Scen" på Louis de Geer i Norrköping.

Linda H Staaf är sedan sju år tillbaka chef för underrättelseenheten vid polisens nationella operativa avdelning NOA. Efter nyår börjar hon på regeringskansliets justitiedepartement där hon ska tjänstgöra vid polisenheten. Det är en kanonvärvning som jag verkligen hoppas att justitieminister Gunnar Strömmer tar tillvara på. 

Linda H Staaf är nog den inom svensk polis som har bäst koll på den organiserade brottsligheten. Hon hade en ledande roll i de globala underrättelseinsatser - Encrochat, Anom, m.fl. - som ledde till att svensk polis i ett slag fick in mängder av kunskap om de kriminella gängens verksamhet i Sverige. Anom och Encrochat gav åklagarna uppgifter som stärkte värdet i deras bevisning. En stor del av den "kriminella eliten" fälldes i domstolarna. Dessvärre fylldes luckorna snabbt upp av "farliga unga män utan konsekvenstänk och omdöme."

I sitt föredrag visade hon på den uppförsbacke som rättsstaten har visavi den organiserade brottsligheten. 

– Sedan mitten på 1990-talet har handlingsutrymmet för de kriminella aktörerna ökat, sa Linda H Staaf. Enligt henne är de viktigaste orsakerna till den svåra situationen i Sverige bland annat ökad invandring, bristande integration, teknisk utveckling (swish och BankID med mera), globaliseringen som ger lokala aktörer i Sverige möjlighet att göra stora affärer i t ex Spanien utan mellanhänder och en lagstiftning som inte hunnit med.

Hoten från de kriminella marknaderna påverkar på både kort och lång sikt. Det dödliga våldet - 58 ihjälskjutna hittills i år - och den låga uppklarningen riskerar att här och nu undergräva tilliten till rättsstaten, resonerade Linda H Staaf. På längre sikt finns än allvarligare hot.

– Det stora hotet mot samhällsordningen är när de kriminella marknaderna och klanerna äter sig in institutioner som banker och kommuner. Att korrumpera sådant som tillstånd och bidrag i en kommun är guld värt för de kriminella. Här behövs mycket mer sund misstänksamhet och ändamålsenliga kontroller. Jag är uppriktigt förvånad över att vi inte har mer diskussion om korruptionen i samhället, sa Linda H Staaf.  

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa