Vi är vare sig rasister eller klimatfobister

Analys- och undersökningsföretaget Novus har på eget bevåg gjort en opinionsundersökning om hur vi svenskar och svenskor tänker och tycker om klimatproblemen och dess lösningar.

Krönika 26 oktober 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Resultatet är upplyftande, avslöjande och hoppingivande. Upplyftande i så mening att det knappt finns någon mätbar förnekelse kvar i grundfrågan om människans påverkan på klimatförändringarna. Nästan hundra procent av oss är på det klara med hur det hänger ihop. Upplyftande är också kunskapsnivåerna. Folk har klart för sig att klimatet är en global fråga; vi vet att det är Kina, USA och Indien som står för huvuddelen av de klimatskadliga utsläppen. 

Novusmätningen är också avslöjande i den meningen att resultatet är ett grundskott mot hur klimatdebatten har förts från politiskt håll under många år. Hysterisk och barnslig problemfixering och grova överdrifter av Sveriges problem har dominerat den officiella hållningen i politiken och dessvärre också i de stora mediehusen. Man har lagt journalistiken på hyllan för att istället inrätta klimatkrisredaktioner av olika slag. Och steg för steg har man fjärmat sig från stora delar av befolkningen.

När Novus frågar: "Vad anser du är bästa sättet att stoppa jordens uppvärmning (klimatförändringen)?", så svarar nästan hälften att det bästa är "ekonomiska påtryckningar på de stora utsläppsländerna." På andra plats kommer "bygg ut kärnkraften" och på tredje plats "bygg ut sol, vatten, och vindkraft". Enligt Novus indikerar "undersökningen att politiken verkar vara nästan helt fel ute i sin retorik kring klimatet."

Folk är pragmatiska, skiljer mellan klimat och miljö och ser problemen sådana som de är. När Novus frågar vilken aktör av FN, EU, Sverige, Individen eller Vet ej som är viktigast för att påverka klimatförändringen så svarar 1 (en) procent Sverige medan FN får 36 procent, Individen 29 procent och EU 23 procent av rösterna. 

Det hoppingivande med Novusmätningen är att den kan pusha på klimatpolitiken i en nyktrare och mer folkförankrad och realistisk riktning. Fossilfri elproduktion i stor skala är det bästa vi kan göra för klimatet här hemma. I övrigt bör vi vara så aktiva som möjligt i globala partnerskap för påtryckningar, investeringar och bistånd för minskade utsläpp i de värsta utsläppsländerna. Det är dags att släppa den förvridna bilden av svenskarna som klimatförnekare. Makten behöver förstå sitt folk bättre. Folk är vare sig rasister eller klimatfobister.Folk vill däremot ha bättre politik som löser problemen ute i världens verkligheter. Det är sunt och upplyftande. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Så kan skogen bli vår räddning

Så kan skogen bli vår räddning

Widar Andersson: Ett klimat av parodisk fixering vid tagelskjortor

Profilbild

MP, V och SD i topp i lokal klimat- och miljörankning

MP, V och SD i topp i lokal klimat- och miljörankning

Koldioxidbudget i Norrköping: "Alla måste engagera sig"

Koldioxidbudget i Norrköping: "Alla måste engagera sig"

Fem sätt att göra skillnad för klimatet: Rika och medelinkomsttagare påverkar mest – och har störst ansvar

Fem sätt att göra skillnad för klimatet: Rika och medelinkomsttagare påverkar mest – och har störst ansvar
Visa fler