Vattnet avslöjar brutalt våra svaga punkter

Krönika 17 juli 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vatten är en väldig naturkraft. Människans kontroll över vattnet fungerar för det mesta. Vattnet håller sig på plats i kanaler, floder och sjöar. Men naturen gör som den vill. Vilket händelserna i inte minst västra Tyskland, Belgien, Nederländerna visat under de senaste dagarna. Intensiva skyfall släpper vattenkraften fri. Och då gör vattnet som det vill. De svaga länkarna i människans byggnadskonst och vattenskydd avslöjas brutalt och obarmhärtigt. Vattnet kastar sig in i städerna, river med sig bräckliga hus och byggnader och mobilmaster och avloppssystem och skördar oskyddade liv mitt i det relativt moderna Europa. 

Gunilla Svensson är professor i meteorologi och expert på globala klimatmodeller vid Stockholms universitet. Till Svenska Dagbladet säger hon att det är ganska enkelt att förklara skyfallen: "Varmare luft kan innehålla mer vattenånga, då kan det regna mer."  Och eftersom temperaturen stiger globalt så bör vi enligt professor Gunilla Svensson förvänta oss mer av den "här typen av situationer" som vi nu ser i västra Europa. "Mänskligheten måste förutom att minska utsläppen ta höjd för att det nya klimatet till viss del redan har kommit. Temperaturen kommer att fortsätta öka innan den stabiliseras, även om utsläppen minskar," säger hon till Svenska Dagbladet. (15 juli)

Vi behöver enkelt uttryckt anpassa oss till det nya klimatet samtidigt som vi arbetar vidare med att minska de utsläpp som skyndar på temperaturökningen. Professor Gunilla Svensson tar exempel från sin egen hemstad Uppsala och talar om tunnlar som kanske inte borde byggts och att det redan nu har "badats under viadukter." Det finns nog goda skäl för varje fastighetsägare och varje stad och företag att se över hur deras hus och verksamheter och vägar skulle stå emot översvämningar av den typen som drabbat de västra delarna av Europa de senaste dagarna. En frisläppt vattenkraft förflyttar sig snabbt och kan med full kraft bryta ner det mesta i sin väg. 

Gunilla Svensson anslår ett praktiskt och konkret förhållningssätt som är tilltalande och hanterligt. Det är inte uppgivet utan klokt att anpassa sig nya väderförhållanden. Så har människan försökt göra i alla tider. Väder och klimat har som bekant kommit och gått under alla de år som det funnits människor på jorden. Det nya nu är vi även förstår att utsläpp från mänskliga aktiviteter har en stark påverkan på klimatförändringarna som pågår. Vilket vi glädjande nog också kan göra något åt medan vi anpassar oss till nya risker i tillvaron; alltid med den djupaste respekt för vattnets väldiga kraft. 


Ämnen du kan följa