Världsläget mörknar österifrån–Sverige behöver regeras

Sverige har nu en övergångsregering och en möjligen tillträdande regering. En avgående statsminister och en pågående statsminister.

Det mörknar på ute i världen. Riksdagen behöver snart samlas för att kunna utse en regering som kan ta ansvar för vår inre och yttre säkerhet på det sätt som bara en regering kan.

Det mörknar på ute i världen. Riksdagen behöver snart samlas för att kunna utse en regering som kan ta ansvar för vår inre och yttre säkerhet på det sätt som bara en regering kan.

Foto: TT

Krönika2022-09-22 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ingendera av regeringarna eller statsministrarna har några större befogenheter. Med all respekt för att regeringsbildandets alla svåra frågor och avvägningar kan och behöver ta tid så är det likafullt angeläget att processen snabbas på så mycket som det bara går. Rysslands nu beslutade eskalering av sitt anfallskrig mot Ukraina och slutspurten för Sveriges medlemsansökan till Nato kräver en regering med befogenheter och beslutskraft. Det behövs beslut om utökat militärt stöd till Ukraina. Det svenska militära försvaret ska rustas upp genom närmast fördubblade anslag; det arbetet kan inte dras i långbänk. Den fortsatta Natoprocessen behöver styras och ledas med auktoritet och utifrån ett brett samarbete med riksdagens partier. Den politiska beredskapen för fortsatt och stegrad säkerhetspolitisk dramatik kopplat till Ryssland behöver vara på topp.

Sveriges inre och yttre säkerhet är centrala ansvarsområden för regeringen. Krig är oförutsägbara och dynamiska organismer. De flesta experter jag lyssnar till varnar för att ta de senaste veckornas militära framgångar för Ukraina som ett förebud om ett snart, och mindre olyckligt slut på kriget. 

Förtrycket och repressionen mot oliktänkande inne i Ryssland har ökat markant under senare år. Hjärntvätten av vanligt folk - utlämnade till statliga propagandamedier - är intensiv. Skillnaden i verklighetsuppfattningar mellan en ordinär svensk och en medelryss torde vara enorm. 

Den ryske presidenten Vladimir Putins förinspelade korta tal som sändes ut på onsdagsförmiddagen fick väl många svenskar och andra västmänniskor att tänka på en gammal Bondfilm där de ryska kommunistskurkarna sade ungefär sådana saker om väst som vad Putin säger om Ukraina och väst nu: "Rysslands fiender är väststyrda nazister som vill begå folkmord och som hatar Ryssland lika mycket som de hatade Sovjetunionen som de förstörde och nu vill de också förstöra Ryssland." Att år in och år ut matas med sådana verklighetsbilder gör förstås något med människors huvuden och själar. Någon stor och betydelsefull inhemsk opposition mot Vladimir Putin och kriget ska man därför inte räkna med i nuläget.

Väldigt mycket står på spel i vår del av världen. Vad Sverige gör eller inte gör är förstås av mindre betydelse för världen. Men för oss svenskar är det av en stor vikt att det finns ett starkt och samarbetsinriktat politiskt ledarskap på plats när det kanske blåser upp till storm alldeles inpå husknuten.