Världsklass om den islamistiska fällan

Krönika 28 oktober 2020 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nyligen gästade Frankrikes ambassadör i Sverige Etienne de Gonneville SVT: s Agenda för att tala om reaktionerna på halshuggningen av historieläraren Samuel Paty för drygt en vecka sedan i Paris. Etienne de Gonneville är i inledningen av sin diplomatiska/politiska karriär. Han har tjänstgjort i USA och Vietnam och han har i olika roller arbetat på president Macrons kontor under några år. Stockholm är hans första uppdrag som ambassadör. Jag är glad och tacksam för att det slumpat sig så att Etienne de Gonneville är i Sverige just nu. Hans medverkan i Agenda var nämligen helt magnifik och djupt lärorik. Att det blev så var också SVT: s programledare Anders Holmbergs förtjänst. Han ställde de typiskt svenska frågorna och fick svar av världsklass. Att våga ställa de "enkla frågorna" är en viktig journalistisk gärning. Genom att ställa de frågor som många av oss runt skärmarna ute i de svenska stugorna ställer oss så ökar chanserna för svar som ställer många av oss ute i stugorna i situationer där vi plötsligt fattar att vi har tänkt fel. Agenda med Etienne de Gonneville var ett sådant tillfälle.

Läraren Samuel Paty mördades och halshöggs på öppen gata av en knappt myndig yngling som uppenbart agerade på order av ett islamistiskt nätverk. Enligt vad som rapporterats i media hade läraren Paty i sin undervisning om samhällskunskap och yttrandefrihet visat nidbilder av bland annat muslimska profeter. När programledaren ställde frågan om det verkligen var nödvändigt att visa sådana bilder som så många muslimer ogillade, så avbröt ambassadör de Gonneville och sa att det var just sådana frågor som islamisterna ville att vi skulle diskutera. Genom att tala om teckningar och karikatyrer när vi egentligen talar om ett bestialiskt terrormord så accepterar vi att det på ett samhällsplan finns ett samband mellan teckningarna och mordet. "Det är den fällan som islamisterna har gillrat", sa Etienne de Gonneville. 

Anders Holmberg tog upp protesterna mot Frankrike som nu har satts igång i flera muslimska länder. Hade ambassadören förståelse för reaktionerna?

"Frankrike är ett muslimskt land", sa Etienne de Gonneville och världen blev plötsligt tydligare. Så är det förstås. Många miljoner fransmän har muslimskt ursprung. Vi har brustit när det gäller att "skydda dem från islamisterna", sa ambassadören. Då tänkte jag på Sverige med alla våra bidrag till islamism, våra IS-mördare som går fria på gatorna och vår vanmaktsblygsel inför hedersförtryck. Vi behöver en Etienne de Gonneville. 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Myndigheten: Uppgifterna Verifiera sprider är känsliga

Myndigheten: Uppgifterna Verifiera sprider är känsliga

Åbybons företag kritiseras hårt av statlig myndighet

Åbybons företag kritiseras hårt av statlig myndighet

Debatt: Med sådana vänner behöver det fria ordet inga fiender

Med sådana vänner behöver det fria ordet inga fiender