Varför tycker nästan alla att vi är ett konstigt parti?

Miljöpartiet har författat en föredömligt kortfattad och innehållsrik valanalys. Små partier är nu en gång för alla små därför att de allra flesta väljare tycker att deras innehåll är konstigt.

Märta Stenevi är ett av miljöpartiets två språkrör. Vare sig Stenevi eller kollegan Per Bolund har lyckats göra MP mindre konstigt. Snarare tvärtom.

Märta Stenevi är ett av miljöpartiets två språkrör. Vare sig Stenevi eller kollegan Per Bolund har lyckats göra MP mindre konstigt. Snarare tvärtom.

Foto: TT

Krönika2023-02-25 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ju mindre ett parti blir desto mer närmar sig partiet sektens perspektiv; de egna glesa ledens sanningar ses som totala sanningar. På motsvarande sätt utstrålar växande partier en tilltagande allmängiltighet som innebär att allt färre uppfattar dem som konstiga. Miljöpartiet är ingen sekt. Men det är ingen tvekan om att partiet blivit allt mindre allmängiltigt och alltmer verklighetsblygt. I valrörelsen 2014 trodde sig de dåvarande språkrören Romson och Fridolin om att kunna utmana SD om positionen som riksdagens tredje största parti. Resultatet: SD 12, 9 och MP 6, 8 procent. Och på den vägen är det. I valet 2022 undvek MP rollen som minsta parti med några tiondelars marginal medan SD röstades fram till näst största parti i riksdagen. 

Miljöpartiet skulle behöva inse sin faktiska position och på allvar ställa sig frågan "Varför tycker nästan alla väljare att vi är ett konstigt och ovalbart parti?" Men det gör man inte i sin valanalys. Istället klagas det en hel del på konstiga väljare och partier. 

Analysförfattarna skriver: "Många väljare är villiga att göra livsstilsförändringar. Nio av tio svenskar är villiga att göra uppoffringar för klimatet. I Naturvårdsverkets enkät 2021 ansåg 93 procent att klimatförändringarna är en realitet, 86 procent anser sig klimatmedvetna i någon mån, och en stor majoritet vill prioritera åtgärder för att minska utsläppen. (--) Men dessa åsikter fick inte något stort genomslag i väljarbeetendet."

Däremot har invandringen och kriminaliteten verkligen påverkat väljarnas beteende under senare år. Något som MP beskriver som att: "Bilden av ökande gängvåld och skjutningar, inte sällan sammankopplat med migrations- och integrationsfrågor blev det framgångsrika narrativ som högersidan vilade många av sina politiska utspel på." Verkligheterna som stora grupper väljare sett och tagit intryck av i valbåsen betraktar MP således som "bilder" av verkligheten. Där luktar det lite sekt om MP trots allt...

Men det finns ljuspunkter. MP pekar på att S, V, C och MP borde framträtt som ett mer enat regeringsalternativ; ungefär som högern och SD. Det är en viktig framtidsfråga. MP behöver dock också göra en insats. De behöver, visavi de breda medborgarströmningarna, göra sig mindre konstiga när det gäller sådant som kärnkraft, invandring och kriminalitet.