Vad polisen Thornberg borde ha svarat på DN: s fråga

Anders Thornberg är rikspolischef. Han tillträdde 2018. Han såg ut som en polis, han talade som en polis och med hela sin personlighet signalerade han tillfredsställelse med att vara just polis.

Krönika 19 februari 2023 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Andra må vara socialarbetare, politiker eller aktivister och vara lyckliga med det. Som polis fokuserade han på sitt huvudansvar; att upprättahålla lag och ordning. Det finns så många andra som är fulla av ursäkter, relativiseringar och rundsnackande när det kommer till lagen och ordningen. Poliser som säger "som det är" behövs som balanserande krafter. 

Tidigare i veckan (15/2) intervjuade DN: s reporter Lina Lund polischefen. Mot bakgrund av att mer än 60 människor sköts ihjäl i Sverige 2022 frågade Lina Lund: "Hur många fler dödsskjutningar tål Sverige?" 

En svår fråga förstås. "Det här samhället vill vi inte ha", sa Thornberg. Han svarade att polisen och rättsstaten behövde bli mer "effektiv". Så är det.

Lina Lund frågade "Sverige har under ett antal år gått från en låg våldsnivå till hög våldsnivå. Vad är din huvudförklaring till den utvecklingen?"

Thornberg svarade: "Egentligen kanske man ska fråga kriminologer och forskare, men de vet inte riktigt. Det finns de som säger att det kan ha berott på dålig integration."

Här märks att rikspolischefen har påverkats av all politik han är omgiven av. Vilket är begripligt.Men beklagligt. De här politiska "jag vet inte" svaren på frågor av det här slaget skapar klyftor och misstro. Givet Sverige som land och givet jämförelser med liknande länder finns det väl bara ett rimligt svar: Det som har skett, har skett eftersom vi har låtit det ske.

Dagens Nyheter redaktion "Fakta i frågan" har (6/12 2021) kartlagt de 432 människor som häktats, åtalats eller dömts för skjutvapenvåld mellan 1/1 2017 och 31/8 2021 där någon skjutits ihjäl eller skadats. 85 procent av de misstänkta gärningspersonerna är födda utomlands eller har minst en förälder som är det. 89 procent av de misstänkta invandrade till Sverige före 2010.  Att det "kan ha berott på dålig integration" är inte bara något som "några säger". Men att skylla på integrationen är inte heller rimligt. "Bara sedan 2015 har Migrationsverket beviljat nästan en miljon uppehållstillstånd (965 274)", skriver tidningen Fokus. (10/2 2023) Ingen integration i världen klarar ett sådant tryck. Det blir utanförskap och separatism. Och när kriminaliteten tillåtits etablera sig på det sätt som skett så händer det som nu händer i Sverige. Thornberg borde ha hänvisat till dessa självklara orsaker och lagt till "Men alldeles oavsett vilka orsakerna är så är min och polisens uppgift att ta fast så många av de kriminella som möjligt." 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa