Thomas Berman bjöd på livsviktiga Norrköpingsminnen

Thomas Berman och hustrun Catharina Berman härstammar bland annat från var sin fattig morfar.

Maria Stepanova fick motta det tredje Berman Litterature Price i Stockholm i måndags kväll. Hennes familjekrönika "Minnet av minnet" lyftes särskilt fram av juryn. En mycket värdig pristagare. Och Thomas Berman bjöd på livsviktiga Norrköpingsminnen.

Maria Stepanova fick motta det tredje Berman Litterature Price i Stockholm i måndags kväll. Hennes familjekrönika "Minnet av minnet" lyftes särskilt fram av juryn. En mycket värdig pristagare. Och Thomas Berman bjöd på livsviktiga Norrköpingsminnen.

Foto: Andrej Natotsinskij

Krönika2023-10-26 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Catharinas morfar Elon Olof Wiklund i Ådalen blev docent i Uppsala och senare riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Thomas morfar Mauritz Stern startade tillsammans med sin bror Karl varuhuset Stern i Norrköping 1913. Makarna Berman har tillsammans donerat pengar för att kunna dela ut ett årligt litteraturpris á 750 000 kronor under tio år. I måndags kväll delades det tredje priset ut vid en fin sammankomst på Skeppsholmen i Stockholm. Jag var där. 

Bermans litteraturpris är ägnat att belöna en författare som verkar i den judiska traditionens anda och samtidigt överskrida tider och kulturer och därigenom eftersträvar det universellt mänskliga."

Årets pristagare heter Maria Michailovna Stepanova, föddes i Moskva 1972 och lever nu sedan något år tillbaka i exil i Berlin. Hon uppmärksammas framförallt för sin mäktiga familjekrönika "Minnen av minnet" från 2017. (Norstedts förlag gav ut en svensk översättning av boken 2019)

Det tar ett tag att ta sig igenom "Minnet av minnet" men det är det värt. Melankoliskt och drastiskt dras man in i den judiska traditionen som faktiskt ligger mycket nära det "universellt mänskliga." Den judiska traditionens många och ständigt återupplivade minnen av "avrättningsgropar" gör det kort sagt enklare att se det mänskliga som ständigt rivs ner och plågas ihjäl och som ständigt kommer tillbaka.

Thomas Berman höll ett tal vid inledningen av prisceremonin i måndagskväll. Han berättade att han under sin uppväxt i Norrköping på 1950- och 60-talen bara minns ett tillfälle då familjen utsattes för antisemitism. En söndagsmorgon ringde polisen och berättade att "stora svarta hakkors hade målats under natten på alla skyltfönster i våra affärer." Familjen beslutade att själva tvätta fönstren och "något liknande inträffade aldrig mer."

Thomas Berman påminde samtidigt om att judarna i Norrköping svävade i "potentiell livsfara under andra världskriget." Den judiska församlingen i Norrköping bestod då av ett "femtiotal huvudsakligen väletablerade personer. (--) Hitlers vänner i staden var å andra sidan en inte obetydlig grupp." Det stod och vägde. Men demokratierna och anständigheten vann. Thomas Berman sade sig också vara övertygad om att "förmågan att ta till sig kunskaper om landet" har varit avgörande för den judiska befolkningens framgångsrika integration." Med andra ord: Två minnen som minner oss om betydelsen av att stenhårt slå ner antisemitismen och om vad som skapar god integration. Låt detta vara minnen för många liv framöver. 

Catharina och Thomas Berman grundade sitt litteraturpris 2020. David Grossman, Peter Nadas och Maria Stepanova har hittills prisats och hedrats. Makarna Berman gör en stor och viktig samhällsinsats.
Catharina och Thomas Berman grundade sitt litteraturpris 2020. David Grossman, Peter Nadas och Maria Stepanova har hittills prisats och hedrats. Makarna Berman gör en stor och viktig samhällsinsats.