Sverige ska vara ett land som det går att lita på

Idag onsdag röstar en stor majoritet av riksdagens ledamöter ja till att "utlandsspionage" kriminaliseras.

Krönika 16 november 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Saken har utretts sedan 2016 och har - i de delar som gäller yttrande och tryckfrihetsgrundlagarna- tidigare passerat en första votering i den riksdag som satt före valet den 11 september 2022. Som vår konstitution kräver ska grundlagsförändringar beslutas av två riksdagar med ett riksdagsval mellan de två besluten. Regeringen Löfven motiverade i sin proposition den 28 oktober 2021 förslagen om kriminalisering av utlandsspionage med mera: "Svensk straffrättslig lagstiftning behöver ge tillräckliga förutsättningar att kunna ingripa mot personer som t.ex. obehörigen röjer känsliga uppgifter som förekommer inom ramen för Sveriges internationella samarbeten." 

De nya lagarna behövs helt enkelt för att Sverige fullt ut och med tillit ska kunna delta i internationella samarbeten av känslig och grannlaga natur. Vid riksdagens första votering röstade endast Vänsterpartiet och Liberalerna nej. Vid onsdagens omröstning kommer Liberalerna som numera är regeringparti att rösta ja medan Miljöpartiet som gått den andra vägen jämfört med L; kommer att rösta nej tillsammans med V. 

Ståhejet i media om den så kallade "spionlagen" lever sålunda, som så ofta, i symbios med uppfattningarna hos två små vänsterpartier varav i vart fall det ena hellre viftar med PKK: s terroristflaggor än vinnlägger sig som att vara trovärdiga i vitala säkerhetsfrågor för landet och befolkningen. 

Det säkerhetspolitiska medvetandet i riksdagen har emellertid och glädjande nog stärkts avsevärt sedan riksdagen 2008 med bara några få rösters majoritet röstade ja till den statliga myndigheten FRA: s möjligheter att övervaka digital trafik även utan konkreta misstankar om brott. Mellan 2008 och 2022 har det inträffat en lång rad terrordåd och angreppskrig i vår närhet. Det krävs en hyfsad uppsättning av ideologiska vanföreställningar för att kunna förneka betydelsen av ökad säkerhet och förtrolighet tillsammas med övriga västländer. 

Om den så kallade spionlagen är ett storm i ett vattenglas så är däremot avslöjandet av de två iranska spionbröderna något som doftar skandal lång väg. Bröderna har verkat inom Säpo (den äldre av dem även inom Försvarsmakten) på höga poster samtidigt som de misstänks för att ha varit ryska spioner som kan ha vållat stor skada för Sverige. Och därmed även sannolikt skadat allierade västländer. Vilket förstås är djupt olyckligt. Det ska gå att lita på Sverige.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa