Sverige behöver steg för steg fler som sköter sig

Diskussionen om integration och segregation är i det stora hela tämligen bedrövlig. Förmodligen är det invandringsfrågan som har ställt till det.

Krönika 2 juni 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vanligtvis klokt och begåvat folk i den politiska och mediala offentligheten halkar ofta snett. Det som annars och alltid varit självklart när det gäller samhällsbygget ställs liksom åt sidan. Klassiska insikter och kunskaper har brunmålats för att ge plats åt märkliga von oben teorier om att människor ska flyttas hit och dit för att uppfylla helt verklighetsfrämmande integrations/segregationspolitiska mål. Vår svenska framgångssaga under det senaste seklet är ju faktiskt att segregation inte står i någon absolut motsättning till integration. Snarare tvärtom skulle jag vilja säga. 

Min egen uppväxt inom arbetarklasssegmentet kan tjäna som exempel på hur saker och ting fungerar. Det handlar i det här fallet om resan från arbetarklassegregation och till en mer blandad samhällsintegration. Resan gjordes möjlig framförallt genom en kombination av hårt arbete och strävan efter bättre inkomster från mina föräldrar och från de allra flesta andra arbetare och en facklig och politisk strävan efter bättre villkor för vanligt folk. Det blev möjligt för arbetare att bygga egna hem i villor och bostadsrätter, det blev vanligare för arbetarnas barn att gå i gymnasiet och privatekonomin och urbaniseringen öppnade steg för steg upp för ett mer blandat boende vad gäller klassbakgrunder. Men segregationen finns förstås kvar. Grundregeln för sund segregation är och var, nu som alltid: Människor som sköter sig söker sig till andra människor som sköter sig. Därför är inget viktigare i politiken än att på alla sätt underlätta och uppmuntra att allt fler sköter sig. Och att "sköta sig" är inte ett uttryck för övermänskliga krav på hyfsat friska och arbetsföra människor. Det finns heller inte ett "sköta sig" för infödda svenskar och ett annat för dem som invandrat till Sverige. 

Andreas Schönström är socialdemokratiskt kommunalråd i Malmö. Jag talade med honom tidigare i våras efter att ha läst en fantastisk intervju med honom av Lars Åberg i Fokus. Schönström talar ur en gedigen erfarenhet när han säger: " Är det något svenska politiker måste lära sig, från höger till vänster, är det att för fan sluta prata om integration.”

Han är glasklar med att politiken ska lägga allt krut på att folk ska studera och arbeta så att de själva kan välja hur de vill bo och leva i Sverige: "Har jag en inkomst kan jag flytta till vilken lägenhet som helst", sa Schenström. Så är det. Så får Sverige steg för steg fler som sköter sig. Vilket är precis vad vi behöver. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa