Sverige är ingen rysk buffertzon. Vi är ett västland

För några dagar sedan träffade jag politikern Olga Nemanezhyna från Ukraina. Hon är aktiv i ett litet liberalt parti i sitt hemland.

Krönika 4 april 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

För snart tre veckor sedan tog hon sig från Kiev till Stockholm där hon med hjälp av liberala organisationer i Europa kan fortsätta bedriva sin verksamhet. Vi sågs i Norrköping dit hon tagit sig för att tala på ett med medlemsmöte med Liberalerna i stan.  "Vi är nu en buffertzon mellan öst och väst. Vi utkämpar inte bara ett krig för vår frihet utan för hela Europas frihet, sa Olga Nemanezhyna. 

Det här begreppet "buffertzon" har på ett märkligt sätt hållit sig kvar i en positiv zon i den säkerhetspolitiska strukturen i Sverige. Även nu, när Ukraina betalar med tusentals liv, miljoner krigsflyktingar och förstörda städer för uppdraget som buffertzon, så framförs från hög och låg uppfattningar om det positiva med buffertzoner mellan Ryssland och Nato. I tidningen Norra Skåne läser jag en i ämnet typisk insändare där en fd överste med gillande argumenterar för att Finland och Sverige även framgent ska vara en sådan buffertzon.

Wilhelm Agrell är professor emeritus i underrättelse­analys vid Lunds universitet. Den 4 januari 2022 tog Agrell till orda på SvD: s debattsidor om buffertzonernas dystra facit: "I och med de ryska kraven i december 2021 är Europa tillbaka i denna geopolitiska dragkamp med dess dystra facit av krig och krigshot. Ryssland kräver nu uttryckligen en återgång till Stalins och Peter den stores buffert­zoner. De direkt berörda småstaterna är inte förhandlings­parter utan förhandlings­objekt."

Finland som har lång erfarenhet av att vara ett sådant "förhandlingsobjekt" nära den ryska sfären reagerar självklart med beslutsamhet när den ryska stats­ledningens återkommer med framstötar om buffertzoner. 

I Finland pågår en sökande omprövning inom den majoritet av partier som av tradition är negativa till medlemskap i Nato. Hufvudstadsbladet i Helsingfors rapporterar om Annika Saarikko som är ordförande i Centerpartiet och finansminister i den S-ledda regeringen. 

Hon vill att det stora medlemspartiets fullmäktige ska ge partiledningen frihet att fatta "nödvändiga beslut för Finlands säkerhet". I fullmakten ska finnas möjligheten att lämna in en ansökan om Natomedlemskap, säger Saarikko."Vi befinner oss nu i en alldeles ny situation. Ryssland svek vårt förtroende," säger Saarikko till tidningen. Sverige är ingen buffertzon mellan öst och väst. Vi är ett västland. Vi har aldrig varit något annat än ett västland. Det är dags att gå in i hemmazonen. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Widar Andersson: En fred i Ukraina som inte beror på en rysk seger

Profilbild

Debatt: Ukraina får nu samma hjälp som Ryssland fick en gång

Ukraina får nu samma hjälp som Ryssland fick en gång

Widar Andersson: Ryssland kan få möta sitt eget Poltava i Ukraina

Profilbild

Citat: "Mästerligt fångar de nyansskillnaden”

Citat: "Mästerligt fångar de nyansskillnaden”

Anna Hellerstedt: "Vi lever idag i en farlig tid"

"Vi lever idag i en farlig tid"
Visa fler