Svensk sjukvård är inte en mänsklig rättighet

Sineva Ribeiro är ordförande för Vårdförbundet  i Sverige. Ett aktuellt uttalande där Ribeiro talar om mänskliga rättigheter har fått Folkbladets Widar Andersson att reagera.
Sineva Ribeiro är ordförande för Vårdförbundet i Sverige. Ett aktuellt uttalande där Ribeiro talar om mänskliga rättigheter har fått Folkbladets Widar Andersson att reagera.

Sineva Ribeiro är ordförande i Vårdförbundet. Nyligen intervjuades hon i TV4.

Krönika 18 juli 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Hon motsätter sig kommande regeringsförslag om att bland annat sjukvårdspersonal ska meddela ansvariga myndigheter om människor utan tillstånd att vara i Sverige söker offentligt finansierad vård. Hennes invändning är begriplig ur ett bekvämlighetsperspektiv. De flesta av oss tycker nog att det vore obehagligt att behöva "leka polis" i sitt vårdarbete. Sineva Ribeiro väljer dock att motivera sitt nejsägeri med argument som leder tankarna i en helt annan riktning.

"Jag tycker att hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet", säger Ribeiro till TV4. Eftersom frågan handlar om vilka som ska ha tillgång till specifikt svensk sjukvård så är det svårt att tolka vårdfackets ordförande på något annat sätt än att hon anser att just svensk sjukvård är en mänsklig rättighet (MR) för alla människor. Och sådana rättigheter kan därför inte begränsas av regeringen. 

Sineva Ribeiro är långtifrån ensam om att blanda samman mänskliga och medborgerliga rättigheter. Det är alls inte ovanligt att nationella myndigheters skyldighet att vid behov bistå medborgare med nationella välfärdstjänster - vård/skola/omsorg/socialbidrag/ beskrivs som globala mänskliga rättigheter. 

De mänskliga rättigheterna sattes på pränt av FN efter andra världskrigets fasor och folkmord. En av rättigheterna som medlemsländerna uppmanades att ansvara för visavi sina medborgare angavs rätten till "bra sjukvård." Vilket redan det skapar stora problem i de flesta av FN: s medlemsstater. 

Lars Trägårdh är professor i historia och har under lång tid tjänstgjort på universitet och högskolor i USA och Sverige. Han har tydligare än de flesta varnat för den förflackning av det offentliga/politiska samtalet som Vårdförbundets argumentering för mänskliga rättigheter exemplifierar. 

I en artikel i Göteborgsposten (23/1 2016) talar han om  den svenska "aningslösheten på denna punkt. (--) Det är viktigt att särskilja MR från de rättigheter vi har som medborgare i de nationella välfärdsstaterna. Dessa är ytterst av politisk karaktär, resultat av demokratiska processer som ger dem legitimitet och förankrar dem i en hållbar ekonomisk ordning enligt principen skatt in, rättigheter ut. MR är av en annan karaktär, där kopplingen mellan demokrati, skatt och (intjänade) rättigheter ersatts med en juridisk idealism som vetter mot religiös tro snarare än handfast politik."

Kort sagt så är svensk sjukvård inte en mänsklig rättighet. Svensk sjukvård är en förmån för de som har rätt till den. 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa