Svensk förskola och utvisning är delar av samma helhet

I förra veckan höll S-ledaren Magdalena Andersson, S gruppledare i riksdagen Lena Hallengren och S rättspolitiske talesperson Ardalan Shekarabi en pressträff om våldet i samhället.

Krönika 27 januari 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Man annonserade ett kommande initiativ i riksdagen för att stärka det brottsförebyggande arbetet redan i tidig ålder.  

De brottsförebyggande inslagen ska vara en del av en helhetspolitik för att kunna "knäcka gängen" där även fler poliser, skärpta straff och andra polisiära och rättsliga insatser ingår.

"Vi vill att regeringen ska lyckas", sa Ardalan Shekarabi. Och ska regeringen lyckas så måste också samhället "knäcka nyrekryteringen" till de kriminella gängen; så kan man sammanfatta budskapet från Socialdemokraterna. 

Bakgrunden är som bekant allvarlig. Gängvåldet har eskalerat under de senaste veckorna. Sprängningar, skjutningar, mord och mordförsök utförs varje dag runt om i Sverige. Gängkriminellas grepp om flera av landets bostadsområden fortsätter att skapa otrygghet och rädsla. "Det är en utveckling som måste få ett stopp", sa Shekarabi på pressträffen. Så är det förstås. 

Den grundläggande samsynen i de här allvarliga sammanhangen är en styrka för Sverige. Varje seriöst regeringsalternativ behöver stå stadigt mitt i samhället och se verkligheterna sådana som de är. Vi har redan tappat så många år där mycket av tiden har slösats bort av överpolitiserade försök att bagatellisera och relativisera våldsutbrottet i Sverige. Den enkla och osminkade verkligheten är ju att anledningen till att Sverige sticker ut så markant när det gäller den dödliga och organiserade brottsligheten är att vi stått och fortfarande står vidöppna för kriminalitet som använder sig av unga - och i princip ostraffbara - mördare och som organiserat utnyttjar de brottstillfällen som den svenska sekretessen mellan olika myndigheter öppnar i flera stora välfärdssystem, i arbetslivet och i invandringen.

Kriminologen Jerzy Sarnecki är en av de ivrigaste förnekarna i de här sammanhangen. Så sent som för några dagar sedan (24/1 i svenska Yle) upprepar han att "brottsligheten minskar i Sverige." Hans tes är att det var värre förr när våldet utfördes på "det klassiska nordiska sättet, man söp sig full och tog kniv och dödade varandra eller gick hem och dödade sin fru."

Det "nordiska våldet" finns dessvärre kvar. Det organiserade gängvåldet har emellertid helt andra risker och konsekvenser för hela vårt samhälle och kräver helt andra och mer sammansatta insatser. Svensk förskola för alla barn är en sådan insats likaväl som dubbla straff och utvisning för gängkriminella. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa