Sunt att lita på ett lagomt sätt och med viss distans

Häromdagen medverkade jag i en mediepanel där frågan ställdes om jag "litar på att myndigheterna sköter Coronakrisen på rätt sätt?"

Krönika 18 april 2020 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

 Det här var inte en panel av det slaget där pannorna nödvändigtvis och oavbrutet lades i djupa allvarliga veck. Så jag svarade lite lättsamt något i stil med att jag "är ju svensk gubevars så jag litar lite lagom på makten och jag håller en viss distans."

Det korta svaret tål att utvecklas med såväl fler ord som med ett betydande mått av allvar. Som medborgare är man ju på gott och ont utlämnad åt de makthavare som har utsetts att ha hand om det allmänna. Eftersom "det allmänna" är väldigt omfattande i Sverige så är det också omfattande delar av livets väl och ve som vi har överlåtit åt det allmänna att ta hand om. Det goda med det är att vi slipper hålla på med tunga saker som pensionssparande, sjukförsäkringar, skolavgifter och ålderdomsplanerande. Det onda med det är att om det är fel folk som har hand om det allmänna och/eller om något mycket plötsligt och oväntat går åt helt fel håll så kan det snabbt gå åt pipan för väldigt många. 

Därför tycker jag att det är sunt att lita lite lagom också på Coronakrisens makthavande myndigheter; hålla en viss distans. Inte därför att jag har en egen alternativ kompetens att luta mig mot när det gäller de mest perfekta avvägningarna mellan smittspridning, folkhälsa och ekonomisk krispolitik. Utan därför att ett lagomt och distanserat litande håller mig mer alert och uppmärksam på behovet av att tänka lite själv också.

Var och en kan ju se att det har funnits brister och missbedömningar och saker och ting i det allmänna som inte har fungerat när Coronasamhället bröt fram. Å andra sidan så lappas och lagas och fixas och donas och uppfinns och skruvas det intensivt för att hinna ifatt Coronans krav på skyddsutrustning, intensivvård, smittsäkrare äldreomsorg och underskottsbidrag åt snart sagt alla och envar. 

Makthavare är ju också som oss andra. De vill gärna ta ansvar för det som går bra men vill helst avstå från ansvaret för det som går fel och dåligt. Även politiken har starka mänskliga drag: "Om krisen nu ändå har kommit hit så kanske krisen mitt i allt elände även kan stärka vårt parti?" Allehanda käpphästar från anno dazumal är ute och luftas. Några tror sig gynnas av att krisen allmänt uppfattas som nästgårds till Ragnarök. Medan andra hellre betonar krisens hanterbarhet bara man gör si och så och mer istället för mindre. Så håll lite distans. På ett lagomt sätt. 

 

Läs mer!

Möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö

Möjlig cybersäkerhetsincident i kommunens IT-miljö

Präster kan fortsatt vägra viga samkönade par

Präster kan fortsatt vägra viga samkönade par
Visa fler
Ämnen du kan följa