Skolor utan kunskap och ordning ska aldrig få starta

Skolinspektionen vill stänga skolan Kunskapsljuset i Norrköping. Inspektionen avlossar det tunga artilleriet.

Krönika 4 december 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

På hemsidan skriver den statliga myndigheten: "Orsaken till att Skolinspektionen återkallar godkännandet för Föreningen Al-Noor Al-Islamia är att myndigheten bedömt att samtliga personer i styrelsen är olämpliga som ansvariga för en skolverksamhet samt att det inom ägar- och ledningskretsen saknas insikt i relevanta föreskrifter som gäller för verksamheten." Skolinspektionen nämner bland annat "allvarlig misskötsamhet" i den ekonomiska redovisningen och "brister i stöd till elever, bedömning och betygssättning och garanterad undervisningstid."

Skolan har funnits sedan 1998. Skolinspektionens granskning, kritik och viteshot har pågått i åtta år. Vilket naturligtvis är en på tok för lång tid; inte minst därför att skolan vänder sig till de yngsta eleverna från förskoleklass och upp till årskurs sex. De i huvudsak nyanlända barnen som är och har varit elever på skolan har under alla dessa år - om Skolinspektionens kritik har fog för sig - varit utlämnade åt en skola där "samtliga personer i styrelsen är olämpliga." 

En effekt av det nu avslutade Januariavtalet mellan regeringen Löfven och Liberalerna är att staten har flyttat fram positionerna när det gäller att värna barns rätt att studera i skolor som åstadkommer solida kunskapsresultat. Möjligheten att stänga skolor har utökats och vandels- och kompetenskraven på dem som äger/driver skolan har stärkts. Integration av nyanlända i samhället kan givetvis genomföras på flera olika sätt. Hade Kunskapsljuset varit en toppenskola som gett eleverna kunskaper, insikter, språk, tillit och självförtroende i stora mängder så spelar ju driftsformen och elevsammansättningen mindre roll. När nyanlända samlas på en skola som uppvisar stora brister blir däremot eländet dubbelt. 

Skolor som inte lever upp till högt ställda krav bör få sina tillstånd indragna. Framförallt bör - och borde - inga skolor få starta utan att de styrker sin kompetens att vara huvudman för en skola. Det är ingen mänsklig rättighet för vare sig kommuner, föreningar eller enskilda att driva skolor. De bästa, tryggaste och mest kompensatoriska kunskapsskolorna bör vaskas fram och kontrolleras genom en central betygsättning.  Att lyfta ut vinster ur skolföretag ska endast vara möjligt efter återkommande uppnådda kunskapsmål för skolan. Vi behöver mer av kunskapens och bildningens ljus över landet. Plakatpolitiken har haft sin tillräckliga tid. Samma sak med Kunskapsljuset; Skolan borde nog ha stängts för länge sedan. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Landsbygdsskolorna satsar på internationellt utbyte

Landsbygdsskolorna satsar på internationellt utbyte

Segregation och resurser lyftes med skolministern

Segregation och resurser lyftes med skolministern

Citat: "Ödmjukande upplevelse”

Citat: "Ödmjukande upplevelse”

Frågorna om tvåsamhet långt mer intressanta än svaren

Frågorna om tvåsamhet långt mer intressanta än svaren

Stenhård träning inför Yrkes-SM

Stenhård träning inför Yrkes-SM
Visa fler