Skogarnas sus berättar om hållbar utveckling

Krönika 29 april 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Vatten och skogar har i tusentals år utgjort fundamenten för liv och näringsverksamhet i Sverige. Skogarna gav ved för hus och värme och i skogarna fanns bytesdjur för mat och styrka. Vattnet gav dryck och fisk och forsar som gav energi för kvarnar, smedjor och gruvor. Skogen och forsarna försåg den snabbt växande industrin med energi och bränsle och senare kom skogen att grundlägga Sveriges välstånd genom hundratusentals arbeten och stora exportöverskott. Vattenkraften byggdes ut och står idag för en betydande del av den svenska energiförsörjningen.

Skogens och vattnets urkrafter tjänar nu i våra dagar även mänsklighetens intressen av att minska skadliga klimatförändringar. Där andra länder och regioner av moder natur i huvudsak har förlänats med stora mängder brytbar och fossil kol eller olja i marken har vi istället fått vattnet och skogarna. Vilket ger stora fördelar. 

Skogens pågående och potentiella klimatnytta redovisades nyligen av skogsforskaren Peter Holmgren i Skogsindustriernas nya rapport, "Svensk skogsnärings klimateffekt 1990-2020". Peter Holmgren har undersökt hur utsläpp/klimatnytta i det aktiva skogsbruket och genom produkter från skogen har förändrat skogsnäringens totala påverkan på klimatet under de senaste trettio åren.

I sammanfattning kan rapportens slutsats sammanfattas så här: "Klimateffekten har varit starkt positiv under den trettioåriga perioden. Detta tack vare stadigt ökande kollager i skogen och i långlivade träprodukter, som hus och möbler, uteblivna fossila utsläpp när träprodukter ersatt material och energi med stor klimatpåverkan, och minskad användning av fossila produkter inom skogsnäringen."

Skog- och långlivade träprodukter binder koldioxid (kollager) och har således en dämpande effekt på utsläppen.  Skogsindustriernas främsta poäng är att under de trettio år som har gått så har både avverkningen och "skogsförrådet" ökat i Sverige. Skog som står och växer och skog som blir till hus och möbler är positiva för klimatet. Skogsnäringen argumenterar gentemot de krafter inom EU som framförallt ser skogen som en "kolsänka"; en plats där koldioxiden ska lagras. Skogen är faktiskt mycket mer än så. Skogen är till exempel mycket viktig för samhällsekonomin i allmänhet och inte minst för ekonomin i stora skogsländer som Sverige och Finland. Skogsindustrin påminner framförallt om att saken inte enbart handlar om hållbarhet. Det vi talar om är hållbar utveckling. Glömmer vi utveckling och framsteg så vacklar snabbt hållbarhetens värde. Så lyder nedärvda insikter från skogarnas sus och forsarnas brus.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa