Skattesystemet har åter blivit perverst och orättvist

Nästa fråga som politikerna inte borde kunna undvika längre är skattefrågan. Skattesystemet har åter blivit perverst och orättvist. Det saknas heller inte goda förslag om vad som behöver göras.

Krönika 13 augusti 2021 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det finns, som jag skrev i början av veckan, frågor som regeringar till slut inte kan undvika även om avgörandet lämnats över till domstolar och myndigheter.
Mycket riktigt har regeringen i veckan lagt ett förslag för att Cementas brytning av kalk i Slite ska kunna fortsätta under en övergångstid. Det verkar inte bli stopp den 1 november och det blir tid till att göra en ny prövning om kalkbrytningen på Gotland kan fortsätta eller inte. Alldeles oavsett vems fel det är att vi kunde ha hamnat i en akut cementkris så var regeringen helt enkelt tvungen att ingripa.
Samma sak med tolkarna i Afghanistan. Trycket från civilsamhälle och opposition blev så hårt att justitieminister Morgan Johansson kommit med någon sorts löfte om att Sverige ska ge de tolkar som arbetat åt svensk militär i Afghanistan skydd. I skrivande stund verkar det dock oklart vad Johanssons besked innebär. Vi får se. Han kunde i alla fall inte vara tyst. 
Förr eller senare hamnar de känsligaste och viktigaste frågorna i politikernas knä trots en strävan att lämna de svåra besluten till domstolar och fast vi har självständiga myndigheter.
Det är bara att hoppas att det snart gäller även skatterna. Att trycket blir så hårt att den utlovade skattereformen inte går att undvika längre.
Även om Liberalerna säger sig ha lämnat Januariavtalet borde det finnas ett gemensamt intresse för att inleda arbetet med att uppfylla avtalets fjärde punkt: ”En omfattande skattereform genomförs”. Det arbetet kan knappast vara klart före nästa val men en utredning skulle kunna tillsättas. En eventuell ny regering skulle kunna justera direktiven efter nästa val.
Det är inte alldeles säkert att det skulle behövas. Det finns ett ganska stort samförstånd om hur systemet spårat ur. En rad olika experter har lagt fram förslag som kokar ner till några grundläggande principer.
Sänk skatten på arbete, särskilt för låga inkomster. Höj skatten på konsumtion och på kapital.
Idag finns det ganska stora möjligheter för företagare att omvandla arbetsinkomster till inkomst av kapital och därmed betala lägre skatt. En enhetlig moms skulle dra in mycket pengar som skulle kunna sänka skatten på arbete, för pensionärer och öka barnbidragen.
Politikerna borde inte kunna undvika skattefrågan längre. Det är bara att sätta igång och få jobbet gjort! 
 

 


Ämnen du kan följa