Så kan fler mördare dömas i de svenska domstolarna

Några vassa nyhetsreportrar på Dagens Nyheter har verkligen tagit tag i problemet med de ständigt allt flera gangstermorden och skjutningarna i Sverige.

Krönika 22 oktober 2022 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Reportrarna gräver sig ner i verklighetens detaljer och kommer upp till ytan med helheter och mönster som tidigare inte har varit så tydliga och klara. Tidigare i höstas (23 september) visade DN: s granskning att inget (!) av de då 44 gangstermord som inträffat under året har klarats upp. (En månad senare - 21/10 - är antalet mord 47 men uppklarandekvoten är fortfarande noll)

Journalistiska grävjobb av det här slaget är samhällsförändrande. De går inte att förklara bort. Svart på vitt: Inget av 2022 års gangstermord har klarats upp. Var och en förstår då att polisen har stora problem med att sköta sitt arbete. Vari dessa problem mer exakt består av är svårt för en lekman att veta. Man kan gissa och man kan tro och man kan applicera sina gängse favoritförklaringar på problemet. Inom politiken pågår också sedan flera år tillbaka en intensiv debatt om problemets orsaker och om vilka åtgärder som är de bästa att sätta in. 

Problemet med politiska debatter är emellertid att de ofta är mer fördummande än upplysande. I debatter kör de olika politiska lägren med de argument som de anser vara bäst för den position som partiet intagit och låtsas som om andra argument för andra positioner inte finns. Det är uppenbart att Sverige behöver mer av resultatinriktad diskussion för att det allmänna ska kunna ta itu med de privata våldsutbrott som pågår mer eller mindre ostraffat. 

Dagens Nyheter har i en annan grävartikel (21/10) samtalat med tio erfarna mordutredare i Stockholm, Göteborg och Malmö för att gräva fram en fem-i-topp-lista över vad som behövs för att polis och åklagare ska kunna leverera in fler bevissäkrade mördare till domstolarna. Utredarnas lista: 1. Betydligt fler övervakningskameror. 2. Kortare väntetider för att få mordvapen undersökta. 3. Kortare väntetider för att få mobiltelefoner undersökta. 4. Mer erfaren personal. 5. Bevis som håller i domstol. De tre första punkterna borde kunna åtgärdas relativt snabbt. Den fjärde punkten är långsiktig och kräver nog reformer av polisens arbetsgivarroll. Den femte punkten kräver dels bättre utbildade poliser och dels fortsatta och långtgående reformer av "omedelbarhetsprincipen" vid rättegångsförhandlingarna. I sin nuvarande konstruktion ger denna princip stora möjligheter för gangsters och deras advokater att undgå rättvisan. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa