Så kan den inställda debatten vara den bästa debatten

SVT fick ställa in partiledardebatten i söndags kväll. Två av partiledarna var förkylda. SVT fick i all hast tänka om.

Krönika 6 december 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Istället för åtta partiledare i Agendastudion fick KD: s partiledare, energi- och näringsministern Ebba Busch stå ensam i studion och svara på kritiska frågor och möta borgerlig besvikelse över hur det så kallade elstödet har hanterats av regeringen. Vilket var betydligt mer relevant än en partiledardebatt. Vi har ju precis haft ett val som föregick av några veckor där partiledardebatterna formligen staplades på varandra. Vilket var högst relevant då. Men nu? 

Debattens roll är ju framförallt att tydliggöra skillnader mellan de partier som ställer upp i ett val och/eller mellan enskilda politiker som konkurrerar om samma uppdrag. Men när valen väl är avklarade och väljarna dömt av hur riksdagen ska se ut finns det faktiskt starka skäl att ransonera debatterandet. I mellanvalsperioderna bör istället sakfrågorna stå i centrum för den politiska oppositionens och medias granskning av regeringsmakten. Det finns ingen naturlag som säger att partierna måste ställa upp när tv kallar in till debatt. Ett överdrivet debatterande är rentav riskabelt ur ett medborgerligt och demokratiskt perspektiv. Stort uppslagna politiska partiledardebatter flera gånger om året är till sin natur polariserande på ett ganska så folkfrämmande sätt. Politikens partier och skillnaderna mellan dem är inget som stora delar av befolkningen dagligdags går och funderar på emellan valen. 

Däremot är sakfrågor som till exempel det tidigare nämnda "elstödet" av stort intresse för breda medborgargruppers ekonomi. Åtgärder mot verkliga problem och diskussioner om verkliga samband och förhållanden i samhället bör prägla politiken under mellanvalsåren. Debattens fokus är skillnad och konflikt; vilket förstås kan vara uppfriskande och behövligt då och då. Men mellanvalsperiodens fokus bör vara inriktat mot lösningar, granskningar och resultat. 

En politik som tar överdriven plats i samhället riskerar att utvecklas till en ruggig överideologi för bland annat konst, kultur, relationer och för fotbollsspelare i Qatars VM. Journalisten Lennart Ekdal citerar sin fotbollsspelande son Albin Ekdal: "Det är inte helt enkelt i dag att ta ställning till vilka länder man ska spela i eller vad man ska säga i en rad politiska frågor. Ibland måste man helt enkelt vara diplomatisk." (DN Debatt 5/12) 

Kloka ord. Politik, debatter och ställningstaganden är viktigt. Men det är långtifrån allt. Därför kan den inställda debatten ibland vara den bästa debatten. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa