S och M drabbar samman med nya partners i laget

Krönika 28 november 2021 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Den här helgen är jag på min femte partikongress under de senaste veckorna. Det är Sverigedemokraterna som avslutar partimötessäsongen med sina Landsdagar som avslutas idag den 28 november i Karlstad. Partierna - förutom Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet - har andra namn än just "Kongress" på de riksomtäckande möten som genomförs med regelbundna mellanrum och där medlemmarna samlas för att fatta beslut om partiets politik. Kristdemokraterna kallar sina möten för "riksting" medan Centerpartiet och Moderaterna håller "stämmor". Liberalerna samlas under namnet "landsmöte". Jag har själv min bakgrund inom partipolitiken och har varit ombud på den socialdemokratiska partikongressen 1990 och jag deltog även på en extra partikongress som ombud för riksdagsgruppen. Jag minns inte nu vilket år det var men vi talar om åren mellan åren 1991 och 1998. Den digitala tekniken var tämligen ny vid det tillfället, det kommer jag ihåg. En stor dagstidning försökte nämligen få mig att bära en slags dold kamera under partikongressen. Vilket jag minns eftersom tanken svindlande inför att sådana bärbara tingestar fanns i verkligheten. Jag avböjde förstås vänligt men bestämt. 

Under mina år på Folkbladet har jag besökt alla partikongresser/stämmor och så vidare i alla partier. Besöken har blivit fler hos de större partierna; särskilt intressant är det ju att närvara vid regeringsbärande partiers möten och sammankomster. Jag tror till exempel inte att jag har missat någon av socialdemokraternas och moderaternas kongresser/stämmor sedan 2004. Politik ska upplevas live. 

Det finns ganska stora kulturella skillnader mellan hur partiernas beslutsfattande går till. Så gott som alla partier inleder förvisso numera sina kongresser med så kallade utskottsmöten av olika slag. I utskotten möts ombuden med rösträtt med partistyrelsens ledamöter för att i görligaste mån försöka jämka ihop sig i känsliga ämnen och frågor. På L: s landsmöte i Linköping var det vid ett sådant utskottsmöte som man blev eniga (i utskottet) om nya skrivningar som undanröjde vissa ombuds krav på så kallade "röda linjer"; detaljerade regelverk för när och hur partiledningen skulle få tala med SD. På moderaternas stämma i Helsingborg i oktober var det i ett utskott som partiledningen och det på stämmorna mäktiga ungdomsförbundet MUF kompromissade om lägsta tillåtna lön för arbetskraftsinvandrare. För att nu ta några exempel. Valåret 2022 närmar sig och M och S kommer att drabba samman med lite nya vinklar och framförallt med nya partners. Vilket har ökat laddningen vid höstens alla partikongresser. 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Sri Lanka

Gamla sår rivs upp i Sri Lanka

Gamla sår rivs upp i Sri Lanka
Politik

Busch: C har svikit landsbygden

Busch: C har svikit landsbygden
Politik

Busch anklagar S för att köpa stöd

Busch anklagar S för att köpa stöd
Politik

KD vill satsa på höjda vårdlöner

KD vill satsa på höjda vårdlöner
Politik

Kristersson drar på valturné

Kristersson drar på valturné
Visa fler