S har högst andel utrikes födda väljare

Här utreder polisen ett mord i Spånga i Stockholm i augusti 2020. I flera distrikt i Spånga t. ex. Rinkeby har S runt 75 procent av rösterna medan M har två procent.

Här utreder polisen ett mord i Spånga i Stockholm i augusti 2020. I flera distrikt i Spånga t. ex. Rinkeby har S runt 75 procent av rösterna medan M har två procent.

Foto: TT

Krönika2021-01-03 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det finns en hel del som talar för att valet 2022 kommer att landa i en nyhet på regeringsfronten. En tänkbar nyhet är att S och C bildar stommen i en regering som stöds av V; eller där rentav V ingår i regeringen istället för eller tillsammans med Miljöpartiet. Den andra regeringsnyheten är M och KD och kanske L – om de klarar att nåt upp till de fyra procent av rösterna som krävs för att bli invalda i riksdagen – som regerar med stöd i riksdagen från Sverigedemokraterna. Under några söndagar här framöver kommer jag – med avstamp i SCB: s stora partisympatiundersökningar (2, 8 december 2020) och i mer anekdotiska observationer – att ta pulsen på de åtta riksdagspartierna för att på så vis utröna vad för slags regeringskonstellation som är mest sannolik efter nästa val. C, L, M och KD är avklarade 20 och 27 december. Nu dags för Socialdemokraterna. 

Det är 29,9 ± 1,2 procent av väljarkåren som i november 2020 uppger Socialdemokraterna som det parti som de står närmast, eller sympatiserar med. 

Stödet för Socialdemokraterna är större bland kvinnor än män i november 2020. Högst är stödet bland dem som är 65 år och äldre. Stödet för S är högre bland dem med förgymnasial utbildning än bland dem med eftergymnasial utbildning.

Socialdemokraterna har i förhållande till riksdagsvalet 2018 statistiskt säkerställda nettovinster på cirka 0,5 procent från Centerpartiet, cirka 0,5 procent från Liberalerna samt cirka 0,4 procent från Miljöpartiet. Samtidigt noteras statistiskt säkerställda nettoförluster på cirka 1,1 procent till Vänsterpartiet, cirka 0,8 procent till Moderaterna samt cirka 0,4 procent till Sverigedemokraterna.

Det som sticker ut med S är att man som största parti har en hög andel utrikes födda väljare. Andelen är högre hos Socialdemokraterna än i något annat riksdagsparti.  Den utrikes födda befolkningen är den grupp som ökat - och ökar - i antal allra mest i Sverige. Valdeltagandet är förvisso lägre men stigande bland utrikes födda. Men håller S kvar sin mycket höga andel av utrikesfödda väljare så ter det sig faktiskt som en bedrift om M eller någon annan ska kunna utmana S om regeringsmakten. Att invandrare - i vart fall till en början - röstar på partiet som "bestämmer" och som "låtit dem stanna och ger dem pengar" är kanske inte så konstigt. Den stora gruppen invandrare kommer ju från regioner som är väsensskilda från oss när det gäller politik, partier och demokrati. Alla partier lever i symbios med sina väljare och deras intressen. Frågan är vad det här väljarmönstret betyder för socialdemokraternas politik? 

Artikeln har ändrats. I en tidigare version blandades "andel" och "antal" ihop på ett sätt som inte var helt rättvisande.