S behöver markera sin arbetarkonservatism

LO: s ordförande Susanna Gideonsson talade nyligen på LO-kongressen: "Vi ska stärka den facklig-politiska samverkan.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och LO:s ordförande Susanna Gideonsson ute på fältet ihop. Eva Nordmark var tidigare ordförande i TCO-facket.

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) och LO:s ordförande Susanna Gideonsson ute på fältet ihop. Eva Nordmark var tidigare ordförande i TCO-facket.

Foto: Peter Alexis

Krönika2021-12-03 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

"Vi ska värva fler LO-medlemmar till partiet och till SSU. Det behövs fler fackliga i politiken! " (1/12) 

Sett till arbetarrörelsetraditionerna är det inget märkligt alls med hennes agitation för fackligpolitisk samverkan. De nära banden mellan LO och S har varit en framgångsfaktor under långa tider. På 1960-talet röstade över 80 procent av LO-medlemmarna på S. I kongresshallen där Susanna Gideonsson höll sitt tal var nog S-stödet närmare 100 procent. Men arbetarna är mer bångstyriga skulle man kunna säga. 

Den senast tillgängliga valanalysen från Socialdemokraterna handlar om riksdagsvalet 2018. Partiets analysgrupp konstaterar att "Valresultatet visar tydliga samband mellan tillbakagång för Socialdemokraterna och andelen invånare med arbetaryrke i valdistriktet." (19/3 2019.)

Professor Anders Lidström konstaterar 2018 i sin rapport om Socialdemokraternas långa period av nedgång innebär att partiet tappat en tredjedel av väljarna under de senaste fyrtio åren. (Lidströms "fyrtio år" sträcker sig mellan 1973 och 2014. Och som vi vet blev valresultatet 2018 ännu sämre än 2014) 

Enligt Lidström är det fem strukturella omständigheter som framförallt driver på nedgången för Socialdemokraterna: "Minskande industrisysselsättning, ökande utbildningsnivå, ett stigande ekonomiskt välstånd, urbaniseringen samt minskningen av det sociala tryck som tidigare gynnat partiet i dess styrkefästen."

S valanalysgrupp: "Det tydligaste mönstret i det här valet är att klassröstandet blir allt svagare - väljare med arbetaryrken och låg utbildning lämnar partiet. (--) Många LO-väljare som lämnat har gått till Sverigedemokraterna. För tolv år sedan röstade runt 60 procent av LO-väljarna på Socialdemokraterna jämfört med dagens 41 procent. Det är en nedgång med 19 procentenheter - att jämföra med Socialdemokraternas totala väljarandel som under samma tidsperiod minskat med ca sju procentenheter."

I den senaste Partisympatiundersökningen från SCB (2/12 2021) ligger Socialdemokraterna - och de flesta andra partier - tämligen stilla i närheten av sina valresultat 2018. Enligt SCB har S nu slutat att blöda väljare till SD; vilket nog pekar på att LO-väljarna som finns kvar avvaktar. Magdalena Andersson har också tagit in flera LO-tungviktare i regeringen och partiledningen. Räkna med arbetarkonservativa utspel under valåret. Vilket kan vara bra för S och Sverige på många sätt.