Reidar Svedahl drog ner applåder i Linköping

Krönika 20 november 2021 00:10
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

En majoritet av Liberalernas 183 ombud på Landsmötet i Linköping äntrade talarstolen under fredagskvällens debatt om regeringsbildning och ideologi. Debatten var tredje omgången sedan 2018 i partiets långt utdragna uppgörelse med sin samtid. Ett partiråd har beslutat att gå med Socialdemokraterna, ett partiråd har beslutat att gå med Moderaterna. Och när det första landsmötet sedan det senaste partirådet samlades så blev beslutet att bekräfta det senaste partirådets beslut. Det blev aldrig någon votering i huvudfrågan om partistyrelsens förslag till hur partiet ska förhålla sig vid regeringsbildningen efter nästa val. I ett antal motioner till landsmötet ställdes krav på diverse och detaljerade "röda linjer" gentemot framförallt SD. Dessa motioner avslogs till förmån för en skrivning - som det heter på språket politiska - där det sägs att "Liberalerna ska kunna medverka till att en ny borgerlig regering ska kunna tillträda och styra landet. Vi eftersträvar ett så starkt inflytande över arbetsformerna för en sådan regering som möjligt. Av det följer även att vi eftersträvar att andra partier, särskilt ytterkantspartier, får ett så litet inflytande över arbetsformerna som möjligt." Av försöksvoteringarna att döma - där ombuden lyfter sina röstkort för de förslag de vill stödja - var partistyrelsens majoritet minst lika stor - förmodligen större - än vid de senaste partiråden. Att inget ombud från minoriteten begärde rösträkning tyder också på att partiledningen hade en stor del av landsmötet med sig.

Norrköpingspolitiker har en stark position i dagens liberala parti. Dels är partisekreteraren Juno Blom från Norrköping. Juno Blom har haft en nyckelroll när det gäller att samla ihop partiet runt partiledningens linje. Dels drog Norrköpings liberala kommunalråd Reidar Svedahl ner landsmötets mest intensiva applåder när han pläderade för att landsmötet skulle visa att de verkigen litade på partiledaren Nyamko Sabunis omdöme och förmåga att företräda Liberalerna även i ett trixigt parlamentariskt läge som kan förväntas uppkomma efter nästa val. "Sätt inte fotbojor och munkavle på henne", ropade Svedahl från talarstolen. Vilket ombuden som sagt inte gjorde.


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Politiken ger mig alla möten med människor"

"Politiken ger mig alla möten med människor"