Politruker och berättare gör ingen nytta för klimatet

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog tidigare i veckan emot Klimatpolitiska rådets rapport av rådets ordförande Cecilia Hermansson. I rapporten blandas logisk kritik med drömmar om "stora berättelser" som ska fixa problemen.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tog tidigare i veckan emot Klimatpolitiska rådets rapport av rådets ordförande Cecilia Hermansson. I rapporten blandas logisk kritik med drömmar om "stora berättelser" som ska fixa problemen.

Klimatpolitiska rådet är en myndighet som bildades i anslutning till att riksdagen 2017 antog en ny klimatlag och nya mål för klimatpolitiken. Rådet ska granska och utvärdera regeringens politik.

Krönika 31 mars 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Tidigare i veckan presenterade rådet sin rapport om året som gått. Myndigheten är missnöjd även detta år. Utsläppen minskar för sakta och för lite för att politikerna ska nå sina mål. Politiker älskar att sätta upp mål; gärna ett par decennier framåt i tiden. Att sätta upp djärva årtalsmål då problemen ska vara lösta är ett sätt att visa handlingskraft i besvärliga och sammansatta frågor. Men åren går som bekant och tidpunkten för leverans kommer allt närmare.Klimatfrågan är viktig. Det är därför utmärkt att myndigheten så att säga häller salt i såren och tvingar politiken att förhålla sig till både målen och verkligheterna.

Anslaget i myndighetens rapport gör mig dock betänksam. Man vill att politiken ska "förankras i en större berättelse om varför förändringen behövs, om möjligheten till en bättre framtid och om vägen dit. En sådan berättelse behöver lyfta fram den stora, övergripande synergin mellan att hejda klimatförändringarna och möjligheterna att nå i stort sett alla andra samhällsmål (--) och kunna bidra till en gemensam färdriktning och framtidstro." 

Det där är politiskt snömos och inget annat. Vad ska man med en "större berättelse" till när problemet väl snarare är att de olika delarna i berättelsen inte fungerar? Berättelser av det slaget skapar bara problem och avstånd mellan makt och människor. 

Hur länge har inte myndigheter och politiken försökt att sälja in en stor berättelse om att det dödliga våldet i Sverige minskar för att på så sätt försöka förminska betydelsen av den gängkriminella explosionen? Hur länge försökte inte myndigheter och politiken sälja in en stor berättelse om hur lönsam den stora utomeuropeiska invandringen var för att på så sätt försöka förminska alla de samhällsproblem som uppstod?

Klimatet behöver lika lite som kriminaliteten och invandringen några stora och fluffiga berättelser. Samhällsproblem behöver däremot bra och konkreta åtgärder och insatser som kan putta utvecklingen åt rätt håll och minska problemen. Klimatet behöver framförallt minskade utsläpp av fossila gaser. Ska det ske i en raskare takt än nu krävs inte minst mängder av ny och fossilfri el som kan driva industriprocesser och fordon. Och ett starkt EU som kan deala på ett vettigt sätt med det stora utsläppslandet Kina. Klimatet behöver kort sagt fler ingenjörer och förhandlare och färre politruker och berättare.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa