Politiken behöver komma ikapp militären

Den stora militärövningen Aurora pågår just nu i Sverige. Under drygt tre veckor övar runt 26 000 soldater från femton allierade länder försvarsstrider på marken, i luften och till sjöss.

Femton länder deltar i en militärövning i Sverige just nu. På bilder ser vi amerikanska soldater komma in i Sverige från Natolandet Norge.

Femton länder deltar i en militärövning i Sverige just nu. På bilder ser vi amerikanska soldater komma in i Sverige från Natolandet Norge.

Foto: TT

Krönika2023-04-19 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Försvarsmaktens ledning och manskap får sig en riktig och viktig genomkörare. Att öva så nära skarpt läge som möjligt under flera veckor kommer att visa på förmågor att ta till vara på likaväl som på brister och oförmågor som behöver rättas till.

Militärt är Sverige en alltmer integrerad del av försvarsalliansen Nato. De politiska problemen med det svenska Natomedlemskapet är däremot säkerhetspolitiskt oroande. Den erfarne journalisten Jonas Gummesson medverkade nyligen på DN: s kultursidor med en intressant vinkling av vad som kan ligga bakom de svenska anslutningsproblemen till Nato. Med hänvisning till den senaste "helårsbedömningen" från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) (en permanent arbetsgrupp med deltagare från Säpo, Must och FRA) argumenterade Gummesson för att Turkiets kritik mot Sveriges flathet mot terrorister från PKK inte enkelt kan viftas bort som turkisk valrörelseprogaganda. 

I sin helårsbedömning för 2023 konstaterar de svenska underrättelsetjänsterna att: "De mest framträdande aktörerna i Sverige gällande finansiering av våldsbejakande extremism och terrorism utgörs sannolikt av Partiya Karkerên Kurdistan (PKK) samt av aktörer med koppling till våldsbejakande islamism. I båda fallen är det troligt att finansieringen framförallt sker genom att utnyttja plattformar i Sverige för att generera intäkter, som därefter dels slussas utomlands till stöd för terrorverksamhet, dels används för att främja radikalisering och rekrytering i Sverige."

Nu är nya svenska lagar på väg. En "särskild straffbestämmelse" ska införas för deltagande i terroristorganisationer vilket ger polis och andra svenska myndigheter bättre möjligheter att med lagstöd till exempel stoppa insamling av pengar till PKK. På sikt kommer detta förhoppningsvis ha effekt dels genom att det blir svårare att gynna terrorism och dels genom att vårt medlemskap i Nato kan bli verklighet.

Militärövningen Aurora är ett stort åtagande för de femton deltagande länderna. Utöver den interna nyttan av att samöva försvaret av Gotland och andra platser i sydöstra Östersjön så är Aurora även av extern betydelse. Det alla andra ser, det ser också ryssen. Dessvärre vet ju också ryssen också det vi själva vet; vi är ännu inte medlemmar i Nato. Auroras militära skydd är bra. Men vi behöver också det politiska beskydd som ett medlemskap i Nato innebär.