Partipolitiken ska hålla sig borta från domstolarna

Nämndemännens vara eller inte vara i domstolarna är åter uppe till debatt. Detta efter att det förekommer uppgifter om att Socialdemokraterna i Göteborg ska ha påverkat två av sina nämndemän att lämna sina uppdrag.

Krönika 11 mars 2023 06:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Nämndemännen i fråga tjänstgjorde vid den uppmärksammade hovrättsförhandlingen i västra Sverige där tolkningen av ordet "snippa" kom att spela en stor roll. En våldtäktsdömd man friades helt av hovrätten vilket starkt har upprört det så kallade "allmänna rättsmedvetandet".

Uppgifterna går isär om vad som avhandlades på det möte mellan S ledning i Göteborg och de två nämndemännen. Hur som helst; i samband med mötet skickade båda nämndemännen in brev till hovrätten där de avsade sig sina uppdrag. För en som inte var med på mötet är det förstås svårt att avgöra i vilken grad de båda kände sig "pressade" att avgå eftersom deras parti ogillade hur de dömt i domstolen. Problemet är dock själva mötet i sig. 

Anders Hagsgård är hovrättspresident i Västra Götaland. I en intervju med DN redogör Hagsgård för den praxis som råder: "Efter det att ett parti har nominerat en nämndeman ska de på intet sätt ha kontakt med en nämndeman med anledning av dennes uppdrag som nämndeman." 

Det här är känsliga frågor. Domstolarnas legitimitet och självständighet skadas svårt av misstankar om att ett parti - och i särskild hög grad det största och under hundra år helt dominerande regeringspartiet - ger politiska instruktioner till "sina" nämndemän om hur de ska agera när de avgör skuld och avger dom. 

Nämndemän har stor makt. De har individuell rösträtt i tings-och hovrätterna. De politiska partiernas monopol på att föreslå (i praktiken utse) nämndemän har en lång historia. Vid sidan av de lagkloka har det i flera hundra år funnits allmänkloka bisittare och åldermän med vid tingsförhandlingarna. De har utsetts på olika sätt under seklerna. Nämndemän är nog i grunden bra för rättsstatens folklighet. Men dagens partier är inte särskilt folkliga. Få är med och ännu färre är aktiva. Partierna har i och för sig möjlighet att föreslå andra människor än egna partimedlemmar. Men det är också vanskligt. Domstolarna gör inga märkvärdiga kontroller av de föreslagna nämndemännen. Partierna måste vara förvissade om att det är ordentligt och skötsamt folk som de sätter att döma över andra. Partier kan ganska lätt korrumperas och påverkas av kriminella aktörer. Vilket vore en mardröm för rättsstaten. Det kan vara dags att fundera på att införa en ny modell för hur nämndemän ska utses. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa