Partierna flockas på båda sidor om vindkratsvetot

Där regnbågen går i backen finns det en skatt. Så säger sägnen. Regnbågen på Måns Hagbergs fina bild går rakt igenom en vindkraftsnurra. Finns det månntro ett veto i regnbågens skattkista; eller ett kör i vind? Den som lever får se.
Där regnbågen går i backen finns det en skatt. Så säger sägnen. Regnbågen på Måns Hagbergs fina bild går rakt igenom en vindkraftsnurra. Finns det månntro ett veto i regnbågens skattkista; eller ett kör i vind? Den som lever får se.

Moderaternas gruppledare Sophia Jarl kallade till pressträff tidigare i veckan. På dagordningen fanns en enda punkt:

Krönika 27 mars 2022 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Moderaternas ställningstagande till Holmens vindkraftsetablering i Klintaberget; i de norra delarna av Norrköpings kommun. Jag var där. Kommunerna har en vetorätt inskriven i lagen. Säger kommunfullmäktige nej till en vindkraftansökan så blir det nej. 

Ungefär hälften av de vindkraftturbiner som Holmen vill bygga på sin egen mark på Klintaberget ligger i Finspångs kommun. Där har det största partiet Socialdemokraterna - och flera andra partier - flaggat för att kommunen är beredd att använda sin vetomakt för att stoppa vindkraftsparken. För att Finspångs kommun ska vila på vetohanen så krävs "förändringar" i Holmens förslag; det är beskedet från kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson. 

Sophia Jarl och Moderaterna i Norrköping har landat i uppfattningen att Norrköpings kommun bör använda sin vetorätt för att stoppa Holmens vindkraftpark. Hon höll en gedigen föredragning som visade på vindkraftsfrågans komplexitet. Sophia Jarl anförde en rad argument som talade för att kommunen inte borde använda sitt veto för att istället låta Länsstyrelsens prövning enligt Miljöbalken ha sin gång. Hon pekade på äganderätten; Holmen äger marken och bör därför fritt få pröva om det de vill göra på sin mark är förenligt med Miljöbalken. Holmens mark är dessutom utpekad som vindkraftsmöjlig mark i kommunens tillägg till sin Översiktsplan. Att Holmen vill ta ansvar för att mer lokal elproduktion kommer till stånd i Östergötland är också ett plusvärde enligt Moderaterna.

Å andra sidan framförde Sophia Jarl en rad argument för att kommunen borde använda vetot och säga nej till Holmen. Äganderätten för de fastighetsägare som finns i vindkraftsområdet väger enligt M tyngre än Holmens äganderätt till sin mark. Moderaterna på riksnivå är allmänt skeptiska till landbaserad vindkraft. Partiet förordar framförallt en utbyggnad av baskraft i form av kärnkraft. Moderaterna tycker även att vindkraftverken som Holmen vill bygga är för höga; jämfört med hur läget var då Översiktsplanen antogs. 

Summa summarum vill Moderaterna använda vetot när det gäller Holmens vindkraftsbygge. Därmed kan vi räkna in M, SD och L på nejsidan medan S, C och KD är på jasidan. Miljöpartiet antas allmänt säga ja till Holmen. Men det har ingen avgörande betydelse. Vänsterpartiets sju mandat ser i dagsläget utan att kunna avgöra frågan om vetot i Norrköping. Om det nu alls blir en omröstning om saken. Ännu finns inget ärende att besluta om. Men debatten kan bli en valfråga likafullt. För det är väldigt jämnt. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa