På väg mot ett öppet Sverige som har bättre kontroll

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard nyligen medverkade nyligen i Ekots Lördagsintervju.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar sig an invandrarpolitiken på ett systematiskt och uthålligt sätt. Vilket behövs. Det tar några år men lyckas politiken hålla en rimligt rak kurs så kan invandringsfrågorna vad det lider har lämnat positionen som hett stridsämne.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard tar sig an invandrarpolitiken på ett systematiskt och uthålligt sätt. Vilket behövs. Det tar några år men lyckas politiken hålla en rimligt rak kurs så kan invandringsfrågorna vad det lider har lämnat positionen som hett stridsämne.

Foto: Samuel Steén/TT

Krönika2024-02-14 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Programledaren Katarina von Arndt frågade henne hur det kändes att ha ansvar för invandringsfrågorna; ett uppdrag som i vart fall tidigare ofta beskrevs som det mest "utsatta och utskällda" jobbet i regeringen? Det var en bra startfråga för intervjun. Katarina von Arndt påminde oss lyssnare om hur det var en gång i tiden när migrationsministern ännu kallades för invandrarminister och när media gärna "folkstormade" mot ministern i enskilda utvisningsfrågor. 

Nu är på många sätt en helt annan tid. Visst tillstod Maria Malmer Stenergard att invandring fortfarande är en polariserad fråga. Så är det. Men det är också så som hon säger i intervjun att hon ser det som en "förmån" att arbeta med en fråga som är så "viktig för svenska folket och för Sveriges framtid." Den digniteten har faktiskt invandringspolitiken haft under flera år nu. Invandringspolitiken har haft avgörande påverkan på människors partival och därmed på regeringsskiftet 2022. Den mycket omfattande invandringen från avlägsna och ickevästliga regioner har varit kraftigt system- och samhällsförändrande bland annat när det gäller kriminalitet i gäng, i välfärden och i arbetslivet, växande långtidsarbetslöshet och ökad ojämlikhet på flera olika plan.

Maria Malmer Stenergard framstår som en mycket seriös och kompetent politiker. Vilket vi ska vara glada för. Hon går en balansgång mellan å ena sidan nödvändiga reformer för att rejält begränsa invandringens volymer och negativa samhällspåverkan och å andra sidan hålla Sverige öppet för kvalificerad arbetskraftsinvandring och för människor, huvudsakligen i vårt grannskap, som behöver tillfälligt skydd undan krig och katastrofer. 

Många av de reformer som nu diskuteras/genomförs kommer aktivt bidra till ett öppet Sverige som har bättre kontroll. Mottagningscenter för asylsökande är en nyckelreform i sammanhanget. Det är först när någon fått bifall på sin asylansökan som sådant som arbete, språkträning, boende och skolgång ute i det vanliga samhället blir rationellt aktuellt. Återvändandecenter för den stora majoritet som får avslag på sina asylansökningar är minst lika viktigt. 

Det kommer att ta några år att få ordning på saker och ting. Men sköter politiken sig så inträder i sinom tid ett nytt och bättre normalläge där invandring inte är det stora trätoämnet och där invandrarministern, när hon eller han blir utskälld, får skäll därför att media folkstormar mot enskilda utvisningsbeslut.

 
 
 
 
 
 
Läs mer om