Olustigt om allt slutar i ett virrvarr av anklagelser

Coronakommissionen ska om en dryg månad lämna sitt slutbetänkande.

Krönika 20 januari 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Uppdraget är - med kommissionens egna ord - att "utvärdera regeringens, berörda förvaltningsmyndigheters, regionernas och kommunernas åtgärder för att begränsa spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19 och spridningens effekter."  Onekligen en nätt liten uppgift. Virus och sjukdomar och dödsfall har dominerat politik och ekonomi i Sverige och i stora delar av världen under snart två år. Att sortera stort från smått och att skilja orsak från verkan - medan pandemin ännu fortgår - i detta väldiga flöde av händelser är ett rejält dagsverke. Dessutom smyger sig valårets processer in i handlingen så smått. 

Inför slutbetänkandet har det uppstått en olustig strid om tillgång till mötesanteckningar och protokoll mellan kommissionen och regeringen. Coronakommissionens ordförande Mats Melin är en erfaren jurist och ämbetsman. Ingen seriös person kan anklaga Mats Melin för att ta partipolitiska hänsyn i sitt ledarskap. Han är väl bevandrad i det politiska livets rationalitet - inte minst efter alla år som chefsjustitieombudsman. Kommissionen har begärt ut mötesanteckningar och protokoll från en central samordningsgrupp på regeringskansliet. Regeringen hävdar att det inte går att hörsamma kommissionens önskemål eftersom det inte finns vare sig anteckningar eller protokoll från dessa - enligt uppgift 149 - möten där ett antal av de högsta politiska tjänstemännen har deltagit. Det verkar minst sagt märkligt att det skulle förhålla sig på det sättet. Mats Melins - och den övriga mycket erfarna och kompetenta kommissionsbesättningens - anhållan om att få ut dessa handlingar bygger rimligen på en väl grundad uppfattning om att handlingarna finns. Skulle det vara så att det verkligen inte finns några protokoll och minnesanteckningar från den ledande samordningsgruppen i Covidpolitiken så skulle det dessutom kasta en allt annat än professionell skugga över regeringskansliets arbete. Kan man tycka.

Å andra sidan har jag mycket svårt att se varför regeringen självmant så här på målsnöret för kommissionsarbetet skulle ställa till det för sig på det här sättet. Den politiska oppositionen bjuds nu på ett smörgåsbord av tunga kritikmöjligheter på temat: Ljuger regeringen eller är de bara extremt slarviga? Det vore trist om Coronakommissionen skulle ända i ett virrvarr av politiska anklagelser och oklarheter. Statsminister Magdalena Andersson och ämbetsmannen Mats Melin har ett gemensamt ansvar att reda ut problemen på ett trovärdigt och tydligt sätt. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nya covid-vågen relativt lindrig i Östergötland

Nya covid-vågen relativt lindrig i Östergötland

Festplatsens efterlängtade comeback • "Hoppas Hasselbacken får leva vidare" • "En riktig sommargrej"

Festplatsens efterlängtade comeback • "Hoppas Hasselbacken får leva vidare" • "En riktig sommargrej"

I dag öppnar örtagården – efter två års uppehåll

I dag öppnar örtagården – efter två års uppehåll

Rejmyre "invaderades" av tyskar

Rejmyre "invaderades" av tyskar

Anders Jonsson: Problemet är att lockelsen att fortsätta med ofinansierade utgiftshöjningar är stor.

Problemet är att lockelsen att fortsätta med ofinansierade utgiftshöjningar är stor.
Visa fler