Nya reformer behövs för arbete, välstånd och frihet

Det genuina och produktiva yrkesarbetet är i behov ett slags pånyttfödelse i Sverige. En stadigt sjunkande andel av gymnasieeleverna väljer yrkesprogram.

En bild från en av Sveriges i särklass bästa yrkesskolor passar väl in på ledarsidan idag. Curt Nicolingymnasiet i Finspång är en arbetsplats som alstrar välstånds- och frihetschanser i mycket stor omfattning. Sådant behöver Sverige mycker mer av.

En bild från en av Sveriges i särklass bästa yrkesskolor passar väl in på ledarsidan idag. Curt Nicolingymnasiet i Finspång är en arbetsplats som alstrar välstånds- och frihetschanser i mycket stor omfattning. Sådant behöver Sverige mycker mer av.

Foto: Ingvar Karmhed / SvD / TT

Krönika2023-10-31 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Idag är relationerna ungefär sådana att endast 3 av 10 väljer ett yrkesprogram på gymnasiet. Som bland annat LO-ekonomen Torbjörn Hållö framhållit vid flera tillfällen så leder denna utveckling till att Sverige i dag "präglas av ett strukturellt underutbud av flera yrkesgrupper. Många LO-yrken tillsätts av personer utan adekvat utbildning. Kompetensbristen bidrar till att försvåra framväxten av nya och större företag. Bristen skapar ett systematiskt behov av utländsk kompetensförsörjning som ofta bidrar till osunda förhållanden på arbetsmarknaden." (Krönika i Göteborgsposten 13/8 2023) 

De "osunda förhållanden" som Hållö nämner består av lönedumpning, kriminella arbetsgivare, osäkra anställningsförhållanden, outbildad arbetskraft, dålig arbetsmiljö och andra företeelser som samfällt bidrar till att sänka yrkesarbetets status. Arbetaryrken i vid mening - undersköterskor, anläggningsarbetare, lokalvårdare, snickare, chaufför, med flera - drabbas också av de påtagliga försämringar av pensionssystemet som genomförts under senare år. 

Pensionärsorganisationen SPF Seniorerna har granskat hur pass väl det har lönat sig att ha arbetat jämfört med att inte ha arbetat/arbetat mycket lite. Resultat är dystert för den som anser att arbete är det som stabilt och långsiktigt bygger välstånd och frihet. Förbundsordförande Eva Eriksson sammanfattar resultatet med dessa ord: "För att arbete ska premieras i pensionshänseende krävs en lön på omkring 45 000 kronor eller mer. Låg- och medelinkomsttagare däremot, kan inte räkna med att livslånga arbetsinsatser påverkar pensionsnivån jämfört med den som enbart lever på grundskyddet med garantipension och bostadstillägg." (SPF hemsida 23 oktober 2023)

Det finns flera orsaker till den negativa utvecklingen. Politiken har ett stort ansvar. Dels har man "snackat ner" yrkesprogrammen på gymnasiet, dels har man öppnat upp för en helt sanslös arbetskraftsinvandring i lågkvalificerade yrken och dels har man genomfört betydande höjningar av garantier och tillägg i pensionssystemet för dem som inte arbetat. 

Yrkesarbetet kan notera en del framsteg för tillfället. Minimilönen för arbetskraftsinvandring har höjts till knappt 28 000 kronor i månaden. Det är viktigt. Stora omläggningar av yrkesutbildningen inom såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen sägs vara på gång. Riksdagen bör snarast samla ihop sig för att återställa arbetslinjen i pensionssystemet.