Nu räcker det inte med att skälla på Morgan Johansson

Tobias Andersson är en av de unga och lovande politikerna i kretsen runt om kring partiledaren Jimmie Åkesson. De driver på den gradvisa omstöpningen av Sverigedemokraterna. Det är en grannlaga seglats som SD är ute på. Inte för fort. Inte för sakta. Inte för blekt. Inte för bjärt. Inte för höger och inte för vänster.
Tobias Andersson är en av de unga och lovande politikerna i kretsen runt om kring partiledaren Jimmie Åkesson. De driver på den gradvisa omstöpningen av Sverigedemokraterna. Det är en grannlaga seglats som SD är ute på. Inte för fort. Inte för sakta. Inte för blekt. Inte för bjärt. Inte för höger och inte för vänster.

Man löper inte hela linan ut. Man gör sig inte omöjlig. Man har blicken på målet. Att löpa hela linan in.

Krönika 25 november 2023 06:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den här veckändan samlas Sverigedemokraterna till Landsdagar i Västerås. För första gången möts ombuden i en politisk miljö där man ingår i ett regeringsunderlag i riksdagen. 

I talarstolen avlöser riksdagsledamöter, regionråd, kommunstyrelseledamöter, kommunalråd och utskottsordföranden varandra; varvat med ungsvenskar, kvinnoförbundsklubbister och lokala partipolitiker från olika landsdelar. Jag är där.

När jag skriver dessa rader är det fredag eftermiddag. En ung kvinna står i talarstolen och talar om underinvesteringar i kommunernas vatten- och avloppssystem. Hon hänvisar till utredningar som visar på att det borde investeras för ungefär 30 miljarder kronor per år för att hålla en rimligt säker kvalitet i ledningarna. Men de årliga investeringarna har de senaste åren stannat på cirka 20 miljarder. Staten borde träda in, är den unga kvinnans slutsats.

Det blev en lång debatt om vatten och avloppssystemen. Annelie Sjöberg från SD i Söderköping deltog i diskussionen. Hon höll med om behovet av ökad investeringstakt. Men hon var samtidigt skeptisk till riktade statsbidrag och yrkade på partistyrelsens förslag till beslut.

Tobias Andersson är ordförande i riksdagens näringsutskott. Han är ännu inte trettio år men har varit med i rikspolitiken sedan han som 19-åring trädde in som ordförande för SD: s ungdomsförbund Ungsvenskarna.

Tobias Andersson inledde en av Landsdagarnas många debattpass med en tillbakablick som väl fångade in SD: s nya position i politiken.

Han berättade att han vid de förra Landsdagarna 2021 hade uppdraget som rättspolitisk talesperson i opposition mot den då sittande regeringen.

"Det var annorlunda och lättare då. Det räckte att jag höll tal om vilken usel justitieminister som Morgan Johansson var för att jag skulle få applåder och beröm för att jag vågade framföra tuff och rak kritik mot ett statsråd. Men nu är det annorlunda på ett annat sätt", sa Tobias Andersson. Snabba debattpoäng står inte i centrum längre. Nu förhandlar SD om regeringspolitiken när det bland annat gäller invandring, kriminalitet och energi. Det är en ny tid.

Partistyrelsens föredragande under debatterna på Landsdagarna går en balansgång mellan det maktnära behovet av lösa skrivningar och öppna möjligheter å ena sidan och å den andra sidan det mer partinära behovet av att markera att "vi är inte som dom andra." 

Under fredagens debatter på Landsdagarna visade det sig tydligt att SD inte gillar offentligt finansierade tolkar, vindkraft och EU. Men ogillandet går inte hur långt som helst. Man löper inte hela linan ut. Man gör sig inte omöjlig. Man har blicken på målet. Att löpa hela linan in. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa