Nördigt, roligt, kunnigt och försiktigt optimistiskt

Riksbankschefen Erik Thedéen hade en heldag i Norrköping på tisdagen 27 februari. Första stoppet var på Louis de Geer.

Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér var en av alla som glatt applåderade Erik Thedéens framträdande i Hemerycksalen på tisdagsmorgonen.

Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér var en av alla som glatt applåderade Erik Thedéens framträdande i Hemerycksalen på tisdagsmorgonen.

Foto: Rickard Widgren

Krönika2024-02-28 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Där bjöd Östsvenska Handelskammaren in till ett frukostmöte med Thedéen. Ett par hundra människor packade ihop sig i Hemerycksalen för att lyssna när riksbankschefen lade ut texten om tillståndet i den svenska ekonomin. Jag var där.

Timmen med Thedéen flög snabbt iväg. Det märks att riksbankschefen gillar att möta folk. Med humor, självdistans och kunskapsrik nördighet gav han en försiktigt optimistisk bild av hur ekonomin kan tänkas utvecklas här framöver. Kärnan i hans framträdande utgjordes av ett slags politisk och ekonomisk grundkurs om hur saker och ting fungerar och hänger ihop. Det var en fröjd att lyssna på honom.

undefined
Östsvenska Handelskammarens vd Simon Helmér var en av alla som glatt applåderade Erik Thedéens framträdande i Hemerycksalen på tisdagsmorgonen.

Riksbanken ansvarar för penningpolitiken där den främsta uppgiften är att försöka styra mot en inflation på två procent. Vilket ju inte har varit helt lätt de senaste åren. Efter ett par decennier med allt lägre inflation och räntor och med reallöneökningar så smällde det till med kraftiga prisökningar på energi och mat och inflationen stack iväg upp mot tvåsiffriga nivåer. Och den tidigare minusräntan transformerades genom beslut av riksbankens direktion steg för steg upp till den fyraprocentiga styrränta som gäller just nu. 

undefined
Erik Thedéen har flera band till Norrköping. Hustrun är från Kimstad och bröllopet stod i Kullerstads vackra kyrka. Som barn tillbringade han också mycket tid i Marmorbruket i Kolmården där hans morfar, som var en mycket "ekonomisk man" visade honom vid vilket staket man kunde kika in till Kolmårdens djurpark utan att betala entré.

Erik Thedéen stack inte under stol med att han och de fyra vice riksbankscheferna i direktionen gjorde kraftiga felbedömningar i sina inledande prognoser av hur inflationen skulle utvecklas. Han visade "nördiga diagram" på en rad olika sätt att mäta och redovisa inflationen. Diagrammen var dock inte nördigare än att det kändes som att man förstod betydelsen av att matcha årsinflationens utveckling mot hur inflationen rört sig under de senaste tre månaderna och det senaste halvåret. Och varför det är vettigt att redovisa inflationen exklusive energipriser. 

– Nu rör vi oss på fastare mark i våra prognoser. Vi ser att det blir på det som sätt som vi trott att det skulle bli, sa Erik Thedéen. Och inflationen rör sig så sakta nedåt. 

– Det är inte uteslutet att det kan genomföras en räntesänkning längre fram i vår, sa Thedéen. 

undefined
Riksbankchefen Erik Thedéen fick frågor om euron skulle vara bra för Sverige? Efter ett långt och innehållsrikt svar landade han i slutsatsen att det nog i huvudsak var en politisk fråga - mer än ekonomisk - och att han därför inte som tjänsteman hade någon uppfattning i saken. Klokt och elegant.

Inflationsbekämpning är dock bara en del av den svenska ekonomins värdeskydd. Det finanspolitiska ramverket som styr upp ordning och reda i statens budget och inte minst Industriavtalet mellan arbetsmarknadens parter ger stabilitet och trovärdighet åt ekonomin.

Att den räntesättande riksbanken agerar oberoende visavi styrande politiker är minst lika viktigt.

– Regeringspolitiker skulle nog ha lätt för att sänka räntan strax före ett val. Att höja räntan i ett liknande läge vore nog mindre populärt, sa Erik Thedéen med ett insiktsfullt leende.