När gruvchefen talar allvar bör riksdagen lyssna

Jan Moström är vd på LKAB; det stora statliga järnmalmsföretaget med gruvor i Kiruna och Malmberget. I helgen var Moström gäst i Ekots Lördagsintervju.

Krönika 28 november 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Han och programledaren Johar Bendjelloul bjöd på ett samtal av hög klass där de svåra och tunga frågorna inte undveks. Huvudspåren i intervjun rörde tillgången på el och mineraler/metaller. Jan Moströms grundackord var att det behövs ett "rejält medvetandeskifte" i politiken och i samhället i stort om hur allvarliga problemen är. Johar Bendjelloul frågade om det som görs och gjorts från politiskt håll är tillräckligt? Jan Moström svarade på sin vackra västerbottniska dialekt att "jag är nog ganska säker på att det räcker inte".

Jan Moström är av gruvsläkt. Pappan arbetade i Bolidens gruvor och där inledde även sonen Jan sin karriär. 2015 rekryterades han till LKAB som vd. Utöver de dagliga affärerna och processerna driver Moström och hans medarbetare flera stora framtidsprojekt. LKAB ska gå ner på hittills okända djup - 2000 meter - i sina gruvor. I Luleå har man startat en kemisk industri för att ta fram fosfor och jordartsmetaller ur sitt väldiga gruvavfall. Och i bolaget Hybrit arbetar LKAB tillsammans med de statliga kollegorna SSAB och Vattenfall med att göra fossilfritt stål med hjälp av vätgas. Om projektet lyckas kan de klimatpåverkande utsläppen sänkas rejält. Men dit är det ännu långt. Verksamheten drivs i "labbskala" och steget till storskalig produktion lär dröja. Inte minst behövs en ofantlig mängd fossilfri elektricitet. 

Som "företagsledare och ingenjör" oroas Jan Moström över "kulturkriget" i energipolitiken där vänstern gillar vindkraft och högern kärnkraft.  "Vi behöver allt. För att komma tillrätta med överföringsproblemen behöver det framförallt produceras mycket mer el i södra Sverige", sa Moström. 

Utvecklingen i världen är illavarslande. "Vi har haft en enorm globalisering under lång tid som skapat väldig konkurrenskraft och framsteg inte minst genom fri tillgång och bra priser på råvaror.", sa Jan Moström. Men nu är det snart slut med det. 

"Genom Rysslands och Kinas agerande är snart sagt alla metaller strategiska och säkerhetspolitiskt viktiga för EU och Sverige", sa LKAB-chefen. Det behövs kort sagt gruvor. Och det behövs en blocköverskridande politisk styrning om hur Sverige ska agera när det gäller el och metaller. Annars är risken stor att vår framtid går i stöpet i ändlösa processer i miljödomstolarna, sa Moström i Ekot. När gruvchefen talar bör riksdagen lyssna.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa