När gränser passeras bär det snabbt iväg ut mot kanten

Politikens värderingsmönster utgörs av en cirkel där de mest extrema - oavsett vilka flaggor som de helst viftar med - står allra närmast varandra.

Krönika 13 mars 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Det som förenar vänster- höger- och/eller islamistisk extremism är att de delar övertygelsen om rätten att sätta sig över demokratin, mänskliga rättigheter och lagar. De drivs av grumliga tankar om att "ändamålen helgar medlen". Eftersom just deras höga ändamål - kommunism, sharia, den egna rasens överhöghet eller andra förvillelser av olika slag - är vad världen behöver så är inga medel för framgång uteslutna. 

Den liberala tidningen Dagens Nyheter har på senare tid fått en slagsida i sin opinionsbildning som i dessa sammanhang är minst sagt betänklig. Det doftar alltmer "ändamålet helgar medlen" om ledarsidans märkliga påhopp och anklagelser. Det "höga ändamålet" är att underminera samarbetet mellan Moderaterna och SD. Det finns självklart helt respektabla motiv för en sådan hållning i opinionsbildningen. Men man går på tok för långt. På söndagens ledarsida (12/3) för man till exempel ett resonemang som landar i att Moderaterna har någon form av ansvar för att en allvarligt psykiskt störd man mördade en kvinna under Almedalsveckan förra sommaren.  

De politiska ytterkanternas värstingar är i allt väsentligt polisiära angelägenheter. Och så bör det också vara naturligtvis. Anständiga politiska partier, politiker och opinionsbildare i dessa närhet har ett ansvar att inte involvera sig i extremnära samarbeten. Riskerna för korruption och osunda beroenden är mycket stora för dem som trots allt passerar gränsen. Man tappar i trovärdighet, man förlorar i just anständighet och man glider allt längre bort i väg från förnuftets och balansens breda väg där huvuddelen av väljarna befinner sig.

Vissa exempel på sådana beteenden är uppenbara. Den journalist som ertappades med att ha betalat för att den danske extremisten Paludan skulle bränna en koran invid den turkiska ambassaden är ju flera mil på fel sida av den gränsen. Vänsterpartiet borde hålla gränsen bättre. Att enbart med en axelryckning notera att några av deras riksdagsledamöter ger sitt tydliga stöd för den terrorklassade organisationen PKK är ansvarslöst. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet har i sin iver att närma sig den växande gruppen muslimer i landet klivit rejält snett över gränsen och istället närmat sig några av den politiska islamismens extrema män i Sverige. 

Och Dagens Nyheter borde som sagt betänka sitt ansvar för att hålla gränsen. Extrema oförskämdheter banar sällan väg för liberala landvinningar. Och för varje ny "ändamålsenlig" överloppsgärning från tidningens sida så kommer de själva allt närmare den ytterkant som de anser sig bekämpa. 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa