Mellanstatlig skrämsel biter inte på klimatproblemen

"Vi går när vi borde sprinta. Utsläppen måste halveras till 2030 om vi ska klara 1,5-graders målet", sa den sydkoreanske ekonomen Hoesung Lee.

Krönika 22 mars 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Han är ordförande för FN: s klimatpanel IPCC och tidigare i veckan presenterade han en ny rapport.

Att världens utsläpp av klimatpåverkande gaser skulle halveras på de futtiga sju år som återstår fram till 2030 är naturligtvis helt orealistiskt. Tvärtom fortsätter utsläppen att öka. Vilket i grunden beror på den fortsatt snabba befolkningsökningen och livslängden i världen. De senaste hundra åren har människornas antal ökat från 1, 8 miljarder till 7, 8 miljarder. Enligt FN fortsätter ökningen. År 2030 beräknas vi vara 8, 5 miljarder människor som ska äta, andas, dricka, transporteras, värmas/kylas, tjäna pengar och försöka leva så bra liv som möjligt.

Befolkningsökningen förväntas framförallt ske i Afrika och andra fattiga, korrumperade och krigs- och eländeshärjade områden av planeten. 80 miljoner nya människor varje år som har starka och grundläggande skäl att försöka få det bättre. Utan att någon annan frivilligt får det sämre. Klart det drar växthusgaser. Det är inte seriöst att hävda något annat.

Rapportens huvudpoäng sägs vara att slå fast att det nu är "otvetydigt" att det är mänsklig aktivitet som driver på de temperaturhöjande klimatförändringarna. Den saken är väl fastslagen för länge sedan; eller? Självfallet finns det inbyggda klimatförändringar i själva naturen/atmosfären. Jorden har ju funnits i sisådär fyra miljarder år och har upplevt i stort sett alla klimat från het lava och till istider. Sådant är som det är. Att vi människor nu på hundra år dessutom kraftigt ökat utsläppen av klimatgaser skapar obalanser och riskerar att ställa till allvarliga problem. 

IPCC är förstås rätt ute. Men jag är skeptisk till anslaget om att världens utsläpp måste halveras på sju år; annars kommer en massa ostoppbara hemskheter att drabba oss. Inget av större vikt händer globalt på sju år. Det man levererar är därför en undergångsprofetia. Varför gör man det? För att skrämma till aktivitet? 

Om utvecklingen i världen går åt rätt håll så kommer nog mycket att vara bättre om sjuttio år. Givet att Xi Jinpings, Putins och Trumps ätteläggar inte styr och ställer för mycket. Givet mer tillväxt, fred, demokrati, alltmer fossilfri elproduktion (eller vad som gäller då) och till följd av en avstannande befolkningstillväxt kan nog jorden och mänskligheten i stort ha det ganska bra där runt 2090. Men det kommer som alltid att krävas hårt arbete, bildning och solidaritet. Mellanstatlig skrämsel klarar vi oss utan.  

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa