Med bättre tillit blir mångfald ett ömsesidigt begrepp

På torsdagsförmiddagen möttes historikern Lars Trägårdh och nationalekonomen Andreas Bergh för att diskutera hur det egentligen står till med tilliten i Sverige.

Krönika 10 mars 2023 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Under skribenten och statsvetarens Nisha Besaras proffsiga ledning vändes det och vreds på frågan om det är en "myt eller verklighet" att tilliten mellan människor och i samhället i stort är på väg att försämras? Jag var på plats i Kulturhuset i Stockholm för att lyssna på diskussionen som arrangerades av Länsförsäkringars Forskningsfond. Trägårdh och Bergh är två av mina ledfyrar i tillvaron. Den ene kittlar mina mer konservativa sidor medan den andre mer sporrar mina liberala böjelser. Framförallt är de forskare mer än ideologer, kloka personer och goda estradörer.

Ömsesidighet är ett av svenska språkets finaste och tyngsta ord. Ömsesidigheten rör sig i samma härad som tilliten och är kusin till solidariteten. Länsförsäkringar är ett av Sveriges största ömsesidiga företag. Det betyder att bolaget ägs av sina kunder vilket i sin tur betyder att eventuella underskott och vinster bärs av kunderna. Ett försäkringsbolags framgång står och faller med förmågan att sätta rätta och rimliga priser på risker. Graderna av tillit mellan människorna och tryggheten i samhället har förstås stor betydelse för försäkringsbolagens bedömningar av riskerna för kostnadsdrivande skador och bedrägerier. 

Länsförsäkringar har därför genom sin forskningsfond finansierat forskningen bakom den så kallade "Tillitsbarometern". Forskningen leds av Lars Trägårdh. Tillitsbarometern har fokus på lokalsamhällestilliten; vilket förstås är högst ändamålsenligt ur ett försäkringsbolags perspektiv. De allra flesta av oss är tämligen fast förankrade i lokala miljöer där vi har våra hem, bilar och cyklar som ska försäkras. Trägårdhs forskning visar att det är stora skillnader på tilliten i olika kommuner. Tillitstappen är särskilt stora i de kommuner/kommundelar som präglas av den misslyckade invandringens kriminalitet, arbetslöshet och parallellsamhällen.  Andreas Bergh anar risker för "alarmism" och mytbildning om man drar för stora växlar på sådan lokal forskning. Berghs poäng är att tilliten är oförändrat mycket hög i Sverige. Båda har rätt. För Sveriges bästa är det bra om båda också får rätt. Bergh och Trägårdh var till exempel helt överens om att det är avgörande för tilliten att polisen/rättsstaten får stopp på gängkriminaliteten och att arbetsmarknadspolitiken bör styra invandringspolitiken. Ordet"mångfald" bör åter bli ett ömsesidigt och positivt ord och begrepp för alla som bor i Sverige.  


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa