Martin Kragh är ett ljus i det ukrainska krigsmörkret

Vid femtiden på måndagseftermiddagen den här veckan höll Martin Kragh ett föredrag inför en stor publik på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - SNS. Jag var där.

Martin Kragh känner, kan och vet otroligt mycket om Ryssland och Ukraina. Uppväxten, hårda studier, gedigen forskning och god berättarkonst gör honom till en mycket betydelsefull person i dessa krigsmörka tider vi lever i.

Martin Kragh känner, kan och vet otroligt mycket om Ryssland och Ukraina. Uppväxten, hårda studier, gedigen forskning och god berättarkonst gör honom till en mycket betydelsefull person i dessa krigsmörka tider vi lever i.

Foto: Sven-Olof Ahlgren

Krönika2023-12-13 05:15
Det här är en krönika. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Martin Kragh är docent i ekonomisk historia och biträdande chef för Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Trots sin unga ålder - ännu en bit kvar till 45 - är han en Rysslandskännare av högsta klass. Vilket det finns många belägg för. Ett bra exempel är att hans senaste bok- "Det fallna imperiet"- skulle gå i tryck två dagar efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 22 februari 2022. Trots att Rysslands relation till Ukraina är bokens centrum så behövde Martin Kragh bara ändra lite på ett par rader i slutet av boken och skriva ett nytt kort förord för att markera att invasionen nu har genomförts och vad det innebär: "Vad som pågår från Donetsk i öst till Lviv i väst är en kamp om Europas framtid, de grundläggande värderingar som förenar och håller oss samman. En ordning baserad på rättsprinciper om rättsstatlighet, demokrati och mänskliga rättigheter, och som nu står under hot. Huruvida Europa kan samla sig för att möta utmaningen är ännu en öppen fråga.”

Att invasionen kom var således ingen överraskning för Martin Kragh. Han tänker som en ryss, skulle man kunna säga. Han är också delvis ryss. Hans mor föddes i Sovjetunionen där hon träffade en svensk man som blev Martins far.

Martin Kraghs föredrag och hans svar på de avslutande frågorna gav inblickar i hur hans intuitiva och intellektuella Rysslandsintelligens byggts upp alltsedan barndomens resor österut med föräldrarna efter 1991 då det kollapsade Sovjetväldet ersattes av ett öppnare Ryssland. Martin Kragh har rest och studerat och bott mycket i Ryssland. Han har vänner, släktingar och forskarkollegor i både Ryssland och Ukraina. Jag tror det är allt detta i hans bakgrund, (hans farfar nationalekonomen Börje Kragh inte att förglömma) och hans arkivforskariver som har gjort honom till det resonerande och kunskapsrika ljus i krigsmörkret som han är. 

Under föredraget, liksom i sin bok och även vid ett nyligt inhopp i SR: s fantastiska podd "Radiokorrespondenterna Ryssland" är Martin Kragh tydlig med att västmakterna inte får svikta i sitt stöd till Ukraina. Vladimir Putin ser Ukraina och Belarus som ryska ägodelar. Putin argumenterar med förflutenhetens ideologi som hävstång. Väst behöver svara med framtidens demokratiska frihetschanser för Ukraina. "Nu behövs det stridsflygplan från väst till Ukrainas luftförsvar", sa försvarsforskaren Gudrun Persson i radiopodden.  Hon vet likt Martin Kragh vad hon talar om.