Magdalena Andersson bör gå till hedervärd reträtt

Vänsterpartiet ställde krav för att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister i slutet av 2021. Inget fel med det förstås. Den parlamentariska situationen är som den är i riksdagen och det går att förstå att Nooshi Dadgostar ville visa klorna.

Krönika 21 mars 2022 05:15
Detta är en ledarkrönika. Folkbladets ledarsida är oberoende socialdemokratisk.

Utifrån samma logik går det också att förstå att Socialdemokraterna accepterade V: s krav: S ville hemskt gärna ha statsministerposten. Nooshi Dadgostars krav för att släppa fram Magdalena Andersson var en pensionsreform som innebär att en dryg miljon pensionärer ska få "tusen kronor mer i månaden" med början i augusti; tre veckor före riksdagsvalet. Förslaget har fått namnet "garantitillägg i bostadstillägget" och har nyligen varit ute på snabbremiss hos myndigheter och organisationer. Reformen sågas av i stort sett alla som yttrar sig.

 Några socialdemokratin närstående organisationer som LO och PRO tillstyrker. Deras remissyttranden är dock späckade med Brasklappar. LO skriver: "Livsinkomstprincipen behöver förstärkas inom ramen för det allmänna pensionssystemet, med ett förutsebart och stabilt respektavstånd mellan dem som har arbetat och dem som inte har gjort det som resultat. Men garantitillägget i bostadstillägget urholkar livsinkomstprincipen." 

Inspektionen för socialförsäkringen avstår från att säga bu eller bä eftersom de av underlaget inte kan utröna om förslagen är ändamålsenliga. I en kommentar tar Inspektionen upp en kritik som flera andra också återkommer till: "Garantitillägget beskrivs i promemorian som en ny förmån inom bostadstillägget, men till sin konstruktion framstår det på många sätt som en förstärkning av garantipensionen."

TCO avstyrker med flera starka argument: "Arbete i lägre till medelhöga inkomstlägen kommer att löna sig mindre för pensionen." Den tunga analysmyndigheten Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering IFAU avstyrker: "Förslaget stärker ytterligare incitamenten att sluta arbeta vid 65 års ålder eller vid den framtida riktåldern."

Flera remissinstanser pekar på att det viktigaste med förslaget tycks vara att många får pengar snabbt istället för att med störst behov får mer pengar på ett genomtänkt sätt. 

Pensionsmyndighetens generaldirektör avstyrker förslaget. Den partipolitiska styrelsen får träda in och göra generaldirektören till reservant. Vilket knappast är förtroendeingivande för pensionsförslaget. 

Kritiken från remissinstanserna ger Magdalena Andersson chansen att backa. Stabilt höjda pensioner uppnås genom arbete och tillräckliga avgifter och inte genom valårsosande massutskick av skattepengar. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Pensionär krävs på drygt 175 000 kronor

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Flest pensionärer med bostadstillägg i Norrköping

Debatt: Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Dyra aktiefonder ger inte högre premiepension

Anders Jonsson: Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Den som arbetat i 40 år ska kunna få en hygglig pension

Debatt: Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen

Därför går många miste om bostadstillägget i pensionen
Visa fler